Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2010 z dne 16. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2010 z dne 16. 4. 2010

Kazalo

1405. Pravilnik o spremembah Pravilnika o vodenju in vzdrževanju davčnega registra, stran 4104.

Na podlagi 50. člena Zakona o davčni službi (Uradni list RS, št. 1/07 – uradno prečiščeno besedilo in 40/09) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o vodenju in vzdrževanju davčnega registra
1. člen
V Pravilniku o vodenju in vzdrževanju davčnega registra (Uradni list RS, št. 31/05 in 120/07) se v 8. členu v prvem odstavku besedilo »zastopnikih ali naložbah« nadomesti z besedilom »zastopnikih, naložbah in številkah računov, odprtih pri bankah in hranilnicah zunaj Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: računi v tujini).«
2. člen
Priloge 1, 3 in 4 se nadomestijo s Prilogami 1, 3 in 4, ki so priloga tega pravilnika in so njegov sestavni del.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-633/2009/
Ljubljana, dne 2. aprila 2010
EVA 2009-1611-0032
dr. Franc Križanič l.r.
Minister
za finance