Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2010 z dne 19. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2010 z dne 19. 3. 2010

Kazalo

924. Splošni akt o nalepki za prepoved dostavljanja v predalčnik, stran 2725.

Na podlagi četrtega odstavka 45. člena Zakona o poštnih storitvah (Uradni list RS, št. 51/09) izdaja v. d. direktorja Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije naslednji
S P L O Š N I A K T
o nalepki za prepoved dostavljanja v predalčnik
1. člen
(vsebina)
Ta splošni akt podrobneje določa videz in način izdajanja nalepke, s katero lahko uporabniki poštnih storitev prepovejo dostavljanje nenaslovljenih oglaševalskih, marketinških in drugih reklamnih sporočil v svoj predalčnik.
2. člen
(opis nalepke)
(1) Samolepilno nalepko (dimenzije 40 x 75 mm) sestavljata:
– nalepka z opozorilnim simbolom, ki jo uporabnik nalepi na svoj predalčnik (dimenzije 30 x 30 mm),
– navodilo za uporabo nalepke.
(2) Ozadje nalepke je rumene barve. Na zgornjem, informacijskem delu nalepke so kratka navodila za uporabo in razpoložljivost nalepke, ki niso namenjena lepljenju na predalčnik. Besedilo se glasi:
»Simbol nalepite na svoj predalčnik, če ne želite prejemati nenaslovljenih oglaševalskih, marketinških in drugih reklamnih sporočil.
Vlaganje takšnih sporočil v predalčnik, ki je označen s tem simbolom, je prekršek in se kaznuje z globo (70. člen ZPSto-2).«
(3) Na osrednjem delu nalepke je izsek z opozorilnim simbolom kvadratne oblike, ki se pred uporabo odlepi od osnovne nalepke. Simbol predstavlja rdeč krog, v katerem je prečrtan list papirja bele barve. List nepravilnih oblik z robovi sega čez rdeč krog, preko njega pa je vpet rdeč trak, ki izraža prepoved. V spodnjem desnem kotu nalepke z opozorilnim simbolom je črn logotip izdajatelja nalepke APEK.
(4) Pod osrednjim delom nalepke s simbolom je navedeno:
`Izdajatelj: Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije`
3. člen
(videz nalepke)
4. člen
(način prodaje)
(1) Nalepke prodaja pooblaščen prodajalec, ki ga izbere Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije. Kriterij za izbor prodajalca je geografsko čimbolj razvejano prodajno omrežje na celotnem ozemlju Republike Slovenije.
(2) Prodajalec nalepke mora jasno in na vidnem mestu označiti mesto prodaje nalepke.
5. člen
(cena nalepke)
Ceno nalepke glede na stroške izdelave in prodaje določi in jo objavi na svoji spletni strani Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije.
6. člen
(prehodni in končna določba)
(1) Ne glede na določbe tega splošnega akta, so veljavne tudi nalepke izdane v skladu s Splošnima aktoma o nalepki za prepoved vročanja v predalčnik objavljenima v Uradnem listu RS, št. 92/03 in 91/04.
(2) Z dnem uveljavitve tega akta preneha veljati Splošni akt o nalepki za prepoved vročanja v predalčnik (Uradni list RS, št. 91/04).
(3) Ta splošni akt začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0073-5/2009/10
Ljubljana, dne 12. marca 2010
EVA 2010-3211-0021
Dušan Schuster l.r.
v. d. direktorja
Agencije za pošto
in elektronske komunikacije Republike Slovenije

AAA Zlata odličnost