Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2010 z dne 8. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2010 z dne 8. 3. 2010

Kazalo

799. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu, stran 2242.

Na podlagi določil 43. in 99. člena ter tretjega odstavka 101. člena Zakona o socialnem varstvu – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 3/07 UPB2 in naslednji), 36. in 40. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08 in 5/09) in 16. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 1/10) je Občinski svet Občine Škofljica na 32. redni seji dne 2. 3. 2010 sprejel
S K L E P
o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu
1. člen
Občina Škofljica daje soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Škofljica, ki jo je predlagal izvajalec storitve, Center za socialno delo Ljubljana Vič - Rudnik, v višini 16,98 EUR na efektivno uro.
2. člen
Storitev pomoč družini na domu se za uporabnike, ki so občani Občine Škofljica subvencionira v celoti.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2010.
Št. 007-06/2010
Škofljica, dne 2. marca 2010
Župan
Občine Škofljica
Boštjan Rigler l.r.