Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2010 z dne 8. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2010 z dne 8. 3. 2010

Kazalo

794. Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu, stran 2239.

Na podlagi tretjega odstavka 101. člena Zakona o socialnem varstvu (ZSV – uradno prečiščeno besedilo, Uradni list RS, št. 3/07), 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06 in 8/07) ter 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 118/07, uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 32. redni seji dne 25. 2. 2010 sprejel
S K L E P
o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu
1.
Občinski svet Občine Slovenske Konjice daje soglasje k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu v višini 15,79 EUR na efektivno uro.
V ceni storitve znašajo stroški vodenja 2,04 EUR na efektivno uro in se poravnajo iz proračuna Občine Slovenske Konjice, stroški za neposredno socialno oskrbo pa znašajo 13,75 EUR na efektivno uro.
2.
Subvencija občine k polni ceni storitve znaša 7,90 EUR na efektivno uro. Ob upoštevanju subvencij Občine Slovenske Konjice in Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje znaša končna cena za uporabnika 4,49 EUR na efektivno uro.
3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 3. 2010. Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu št. 011-0042/2008-1(120) z dne 25. 9. 2008.
Št. 011-0007/2010-1(120)
Slovenske Konjice, dne 25. februarja 2010
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.