Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2010 z dne 8. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2010 z dne 8. 3. 2010

Kazalo

785. Sklep o soglasju k vzdrževanju priključka pri ceni storitve oskrbe s pitno vodo, stran 2224.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08 in 79/09), tretje alineje 4. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 63/09), 15. člena Statuta Občine Križevci (Uradni list RS, št. 27/99, 17/01, 74/02) ter 30. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Križevci (Uradni list RS, št. 74/02, 52/04) je Občinski svet Občine Križevci na 25. redni seji 25. 2. 2010 sprejel
S K L E P
1. Občinski svet Občine Križevci daje soglasje k vzdrževanju priključka pri ceni storitve oskrbe s pitno vodo:
a. vzdrževanja priključka (z vključeno števnino) glede na zmogljivost priključka v odvisnosti od nazivnega premera vodomera:
+-----------------+-----------------+------------+-------------+
|   Vodomer   |  Vzdrževanje  | Števnina |  Skupaj  |
|         |  priključka  |      | (EUR/mesec) |
+-----------------+-----------------+------------+-------------+
|  DN 15 (13)  |      2,7500|   1,6300|    4,3800|
+-----------------+-----------------+------------+-------------+
|   DN 20   |      2,7800|   2,0800|    4,8600|
+-----------------+-----------------+------------+-------------+
|   DN 25   |      3,1700|   2,5400|    5,7100|
+-----------------+-----------------+------------+-------------+
|   DN 32   |      3,3100|   3,4500|    6,7600|
+-----------------+-----------------+------------+-------------+
|   DN 40   |      3,8700|   5,4400|    9,3100|
+-----------------+-----------------+------------+-------------+
|   DN 50   |     10,3900|   7,0800|   17,4700|
+-----------------+-----------------+------------+-------------+
|   DN 80   |     11,2900|   14,1500|   25,4400|
+-----------------+-----------------+------------+-------------+
|   DN 50/20  |     10,3900|   10,6200|   21,0100|
+-----------------+-----------------+------------+-------------+
|   DN 80/20  |     11,2900|   21,2300|   32,5200|
+-----------------+-----------------+------------+-------------+
|  DN 100/20  |     13,4400|   42,4600|   55,9000|
+-----------------+-----------------+------------+-------------+
2. Cene ne vsebujejo DDV. Cene se uporabljajo od 1. 3. 2010 dalje.
3. Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-02-25/2010-164
Križevci, dne 25. februarja 2010
Župan
Občine Križevci
mag. Branko Belec l.r.