Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2010 z dne 22. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2010 z dne 22. 2. 2010

Kazalo

522. Zakon o spremembi Zakona o dohodnini (ZDoh-2F), stran 1459.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembi Zakona o dohodnini (ZDoh-2F)
Razglašam Zakon o spremembi Zakona o dohodnini (ZDoh-2F), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 12. februarja 2010.
Št. 003-02-2/2010-15
Ljubljana, dne 22. februarja 2010
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBI ZAKONA O DOHODNINI (ZDoh-2F)
1. člen
V Zakonu o dohodnini (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08, 125/08, 20/09 in 10/10) se v drugem odstavku 111. člena število »8.300« nadomesti s številom »10.200«, število »2.000« pa s številom »3.019,83«.
V tretjem odstavku se število »8.300« nadomesti s številom »10.200«, število »9.600« pa s številom »11.800«.
KONČNA DOLOČBA
2. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se že pri odmeri dohodnine za leto 2010.
Št. 435-01/10-26/12
Ljubljana, dne 12. februarja 2010
EPA 873-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti