Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2009 z dne 27. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2009 z dne 27. 11. 2009

Kazalo

4188. Sklep o spremembah Sklepa o preoblikovanju Zavoda za ribištvo Ljubljana v Javni zavod za ribištvo Slovenije, stran 12725.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 – odl. US, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o spremembah Sklepa o preoblikovanju Zavoda za ribištvo Ljubljana v Javni zavod za ribištvo Slovenije
1. člen
V Sklepu o preoblikovanju Zavoda za ribištvo Ljubljana v Javni zavod za ribištvo Slovenije (Uradni list RS, št. 31/01, 60/01, 4/05, 23/06, 61/06 – ZSRib, 116/07 in 4/09) se peti odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»Sedež javnega zavoda je: Spodnje Gameljne 61a, Spodnje Gameljne, 1211 Ljubljana - Šmartno.«.
2. člen
4. člen se spremeni tako, da se glasi:
»4. člen
Dejavnosti zavoda v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) so:
03.110    Morsko ribištvo,
03.120    Sladkovodno ribištvo,
03.210    Gojenje morskih organizmov,
03.220    Gojenje sladkovodnih organizmov,
47.230    Trgovina na drobno v specializiranih
       prodajalnah z ribami, raki, mehkužci,
58.110    Izdajanje knjig,
58.130    Izdajanje časopisov,
58.140    Izdajanje revij in druge periodike,
70.220    Drugo podjetniško in poslovno svetovanje,
71.121    Geo-meritve, kartiranje,
71.129    Drugo tehnično projektiranje in svetovanje,
72.110    Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju
       biotehnologije,
72.190    Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih
       področjih naravoslovja in tehnologije,
72.200    Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju
       družboslovja in humanistike,
74.900    Druge nerazvrščene strokovne in tehnične
       dejavnosti,
82.990    Druge nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za
       poslovanje,
84.130    Urejanje gospodarskih področij za
       učinkovitejše poslovanje,
85.510    Izobraževanje, izpopolnjevanje in
       usposabljanje na področju športa in
       rekreacije,
85.590    Drugje nerazvrščeno izobraževanje,
       izpopolnjevanje in usposabljanje,
85.600    Pomožne dejavnosti za izobraževanje.
Zavod lahko opravlja tudi druge dejavnosti, ki so potrebne za izvajanje njegovih glavnih dejavnosti.«.
3. člen
Drugi odstavek 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Posle v vrednosti nad 167.000,00 eurov, ki niso določeni s finančnim načrtom, lahko sklepa direktor le s predhodnim soglasjem sveta.«.
V petem odstavku se tretja alinea spremeni tako, da se glasi:
»– ima organizacijske sposobnosti in najmanj 3 leta ustreznih vodstvenih izkušenj.«.
4. člen
Prvi odstavek 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Člane strokovnega sveta imenuje svet na predlog direktorja.«.
5. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01403-143/2009/4
Ljubljana, dne 12. novembra 2009
EVA 2009-2311-0119
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti