Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2009 z dne 23. 10. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2009 z dne 23. 10. 2009

Kazalo

3749. Uredba o pravilih za pripravo napovedi položaja proizvodnih naprav na obnovljive vire energije in s soproizvodnjo z visokim izkoristkom na trgu z električno energijo, stran 11252.

Na podlagi dvanajstega odstavka 64.n člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št 27/07 – uradno prečiščeno besedilo in 70/08) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o pravilih za pripravo napovedi položaja proizvodnih naprav na obnovljive vire energije in s soproizvodnjo z visokim izkoristkom na trgu z električno energijo
1. člen
(vsebina uredbe)
Ta uredba določa pravila za pripravo napovedi položaja proizvodnih naprav na obnovljive vire energije (v nadaljnjem besedilu: OVE) in proizvodnih naprav s soproizvodnjo toplote in električne energije (v nadaljnjem besedilu: SPTE) z visokim izkoristkom na trgu z električno energijo v državi.
2. člen
(položaj proizvodnih naprav na OVE in SPTE na trgu z električno energijo)
Položaj proizvodnih naprav na OVE in s SPTE na trgu z električno energijo v državi je v napovedi iz prejšnjega člena opredeljen s:
a) ceno električne energije na trgu z električno energijo (v nadaljnjem besedilu: referenčna cena električne energije) v obdobju, ki ga obravnava napoved,
b) cenami drugih energentov, ki so potrebni za proizvodnjo električne energije in vplivajo na višino stroškov proizvodnje električne energije v proizvodnih napravah na OVE in SPTE (v nadaljnjem besedilu: referenčne cene energentov) v obdobju, ki ga obravnava napoved.
3. člen
(priprava in objava napovedi položaja proizvodnih naprav na OVE in SPTE z referenčnimi cenami)
(1) Napoved položaja proizvodnih naprav na OVE in SPTE z referenčnimi cenami za prihodnje leto pripravi Javna Agencija Republike Slovenije za energijo (v nadaljnjem besedilu: Agencija za energijo) in jo objavi na svoji uradni spletni strani najkasneje do 31. oktobra tekočega leta.
(2) Agencija za energijo je dolžna tekoče spremljati in primerjati cene, določene z napovedjo, z dejanskimi razmerami, ki vladajo na trgu z energenti. V primeru, da cene iz napovedi v večjem delu časovnega obdobja, ki ga obravnava napoved, odstopajo od cen elektrike in drugih energentov, je Agencija za energijo odstopanja dolžna sporočiti ministrstvu, pristojnemu za energijo, ki se upoštevajo pri spremembi pravil za pripravo napovedi.
4. člen
(določanja referenčnih cen električne energije in energentov v napovedi)
(1) Referenčna cena električne energije v državi se v napovedi določa na podlagi pravil iz 1. točke Priloge I, ki je sestavni del te uredbe.
(2) Referenčna cena zemeljskega plina v državi, na podlagi katere se izračunajo referenčni stroški proizvodnje električne energije v proizvodnih napravah SPTE, se v napovedi določi na podlagi pravil iz 2. točke Priloge I te uredbe.
(3) Referenčna cena lesne biomase, na podlagi katerih se izračunajo referenčni stroški proizvodnje električne energije v proizvodnih napravah SPTE in OVE, se v napovedi določi na podlagi pravil iz 3. točke Priloge I te uredbe.
(4) Referenčna cena substrata koruzne silaže, ki je v napovedi energent za proizvodnjo bioplina, na podlagi katere se izračunajo referenčni stroški proizvodnih naprav na OVE z uporabo bioplina, se v napovedi določi na podlagi pravil iz 4. točke Priloge I te uredbe.
(5) Referenčna cena premoga, na podlagi katere se izračunajo referenčni stroški za proizvodne naprave na OVE s sosežigom lesne biomase in premoga, se v napovedi določi na podlagi podatkov iz 5. točke Priloge I te uredbe.
5. člen
(končna določba)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00713-41/2009/4
Ljubljana, dne 22. oktobra 2009
EVA 2009-2111-0031
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost