Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2009 z dne 30. 9. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2009 z dne 30. 9. 2009

Kazalo

3342. Odlok o spremembi Odloka o razglasitvi cerkve sv. Mihaela in cerkve sv. Lovrenca na Erzelju za kulturna spomenika lokalnega pomena, stran 10295.

Na podlagi 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08) in 16. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 54/02, 83/02 in 91/05) je Občinski svet Občine Vipava na 24. redni seji 24. 9. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o razglasitvi cerkve sv. Mihaela in cerkve sv. Lovrenca na Erzelju za kulturna spomenika lokalnega pomena
1. člen
V Odloku o razglasitvi cerkve sv. Mihaela in cerkve sv. Lovrenca na Erzelju za kulturna spomenika lokalnega pomena (Uradni list RS, št. 46 /09) se spremeni 4. člen, kjer se »parc. št. 37, k.o. Erzelj« in parc. št. 44/1, k.o. Erzelj, nadomestita z oznako parc. št 37.S, k.o. Erzelj, in »parc. št. 44/1.S, k.o. Erzelj«.
2. člen
Črta se 5. člen odloka.
3. člen
V 7. členu odloka se v drugem stavku črta besede »vplivno območje spomenika«, veznik »in« pa vnese pred besedo »opremo«.
4. člen
Črta se 8. člen odloka.
5. člen
V 10. členu odloka se črta »in njegovega vplivnega območja«.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 622-1/2009-3
Vipava, dne 24. septembra 2009
Župan
Občine Vipava
mag. Ivan Princes l.r.