Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2009 z dne 7. 8. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2009 z dne 7. 8. 2009

Kazalo

2987. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih, stran 9043.

Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A in 69/08 – ZZavar-E) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih
1. člen
V Uredbi o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03, 81/03, 109/03, 22/04, 43/04, 58/04 – popr., 138/04, 35/05, 60/05, 72/05, 112/05, 49/06, 140/06, 9/07, 33/08, 66/08, 88/08 in 8/09) se v 13. členu tretja alinea spremeni tako, da se glasi:
»– v Ministrstvu za gospodarstvo:
Direktorat za podjetništvo in konkurenčnost
Direktorat za ekonomske odnose s tujino
Direktorat za notranji trg
Direktorat za turizem
Direktorat za energijo«.
Peta alinea se spremeni tako, da se glasi:
»– v Ministrstvu za kulturo:
Direktorat za kulturno dediščino
Direktorat za umetnost
Direktorat za medije
Direktorat za kulturni razvoj in mednarodne zadeve«.
Osma alinea se spremeni tako, da se glasi:
»– v Ministrstvu za okolje in prostor:
Direktorat za okolje
Direktorat za prostor
Direktorat za javne službe in investicije«.
Trinajsta alinea se spremeni tako, da se glasi:
»– v Ministrstvu za zunanje zadeve:
Direktorat za evropske zadeve in politično bilateralo
Direktorat za multilateralne in globalne zadeve
Direktorat za gospodarsko diplomacijo in razvojno sodelovanje
Direktorat za mednarodno pravo in zaščito državljanov«.
Štirinajsta alinea se spremeni tako, da se glasi:
»– v Ministrstvu za javno upravo:
Direktorat za organizacijo in kadre
Direktorat za javni sektor
Direktorat za e-upravo in upravne procese
Direktorat za investicije in nepremičnine«.
2. člen
V 18. členu se v drugem odstavku tretja alinea spremeni tako, da se glasi:
»– je potrebno ministru zagotavljati strokovno pomoč pri koordinaciji nalog, ki se nanašajo na delovna področja več ministrstev, in medresorskih projektov, ki se vodijo na ravni koordinacijske skupine ministrov, ali«.
3. člen
Ministrstva iz 1. člena te uredbe ter Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo morajo akte o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest uskladiti s to uredbo najpozneje v enem mesecu od uveljavitve te uredbe.
4. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00714-28/2009/9
Ljubljana, dne 30. julija 2009
EVA 2009-3111-0073
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost