Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2009 z dne 17. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2009 z dne 17. 7. 2009

Kazalo

2711. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kriterijih za uveljavljanje pravic za otroke, ki potrebujejo posebno nego in varstvo, stran 7651.

Na podlagi 91. člena Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo in 10/08) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kriterijih za uveljavljanje pravic za otroke, ki potrebujejo posebno nego in varstvo
1. člen
V Pravilniku o kriterijih za uveljavljanje pravic za otroke, ki potrebujejo posebno nego in varstvo (Uradni list RS, št. 105/02, 107/04 in 129/06) se v tretjem stavku točke c) 3. člena za besedilom v oklepaju doda vejica in besedilo »otroci z napredovano obliko cistične fibroze (po sklepu komisije za cistično fibrozo na Pediatrični kliniki v Ljubljani), otroci z več motnjami (7.b člen)«.
2. člen
V 7. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Otroci, ki imajo hkrati več kot tri motnje ali diagnosticirane bolezni, ki vsaka po sebi daje pravico do dodatka za nego otroka v nižjem znesku, so upravičeni do dodatka za nego otroka v višjem znesku.«.
3. člen
V 9. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»V primerih, ko je otrok mlajši od dveh let, zdravstvena dokumentacija iz prejšnjega odstavka ne sme biti starejša kot 3 mesece. Za ugotavljanje gibalne oviranosti je zdravniški komisiji potrebno predložiti fotokopijo zdravstvene dokumentacije razvojnega pediatra, nevrologa, fiziatra ali ortopeda. Za ugotavljanje motnje v duševnem razvoju pa je zdravniški komisiji potrebno predložiti zdravstveno dokumentacijo razvojnega pediatra, nevrologa, psihologa ali psihiatra.«.
Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta četrti in peti odstavek.
4. člen
Seznam hudih bolezni se nadomesti s seznamom hudih bolezni, ki je sestavni del tega pravilnika.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0072-10/2009
Ljubljana, dne 19. junija 2009
EVA 2009-2611-0071
dr. Ivan Svetlik l.r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve
             Seznam hudih bolezni


1. kronične encefalopatije (prirojene malformacije možganov,
  hipoksično ishemična encefalopatija, heredodegenerativne in
  presnovne bolezni, rezidualna stanja po vnetjih, travmah,
  cerebrovaskularnih insultih itd.),

2. imunsko pogojene bolezni živčevja s težko klinično
  prizadetostjo (multipla skleroza, poliradikulitis, cerebralni
  arteritis itd.),

3. epilepsije, neodzivne na zdravljenje,

4. mišične, živčnomišične bolezni z gibalno oviranostjo,
  obporodna poškodba brahijalnega pleteža (v času intenzivne
  rehabilitacijedo enega leta starosti),

5. kromosomopatije z motnjami v duševnem in telesnem razvoju,

6. težje oblike prirojenih ali pridobljenih bolezni imunske
  pomanjkljivosti,

7. alergije na hrano (pri preobčutljivosti na večje število
  osnovnih hranil po devetem mesecu starosti), z mnenjem
  alergološkega oddelka ali alergološke ambulante,

8. težke oblike juvenilnega idiopatskega artritisa,

9. težke oblike avtoimunih bolezni (sistemski lupus eritematosus,
  dermatomiositis, vaskulitis, urtikarija s hipokomplementemijo,
  avtoimuni hepatitis, itd.),

10. mukoviscidoza in ostale kronične gnojne bolezni pljuč
  (mukociliarna diskinezija, bronhiektazije itd.),

11. kronična dihalna odpoved (ne glede na etiologijo),

12. bronhopulmonalna displazija (še pol leta po končanem
  zdravljenju s kisikom),

13. huda astma (če je otrok simptomatski kljub maksimalni
  kortikosteroidni terapiji),

14. otroci s traheostomo,

15. aplastične, hemolitične in hude kronične anemije drugih
  vzrokov, ki potrebujejo dodatne terapevtske ukrepe,

16. kronične nevtropenije (levkociti pod 1 x 109 L),

17. kronične trombocitopenije (trombociti pod 20 x 109 L)
  in trombocitopatije,

18. histiocitoze,

19. presnovne motnje s kopičenjem metabolitov v RES-u
  (Gaucherjeva bolezen itd.),

20. hemofilija, težke oblike von Willebrandove bolezni in dedne
  ali pridobljene motnje koagulacije,

21. rakaste bolezni – še 3 leta po končanem zdravljenju,

22. otroci po transplantaciji organov in kostnega mozga, še
  eno leto po končani intenzivni imunosupresivni terapiji,

23. kronični kolitis (Mb Crohn in ulcerozni kolitis v času
  intenzivnega zdravljenja, eozinofilna enteropatija v času
  najstrožje diete, itd.),

24. dekompenzirane kronične jetrne bolezni, vključno z
  jetrno cirozo in anomalijami žolčevodov,

25. težke kronične bolezni trebušne slinavke (cistična fibroza,
  Schwachmmanov sindrom itd.),

26. hujše distrofije (celiakia itd.),

27. prirojene presnovne bolezni in endokrinopatije s
  posledično hudo stalno prizadetostjo (diabetes, fenilketonurija
  itd.),

28. hujša prizadetost otroka zaradi bolezni srca in ožilja,

29. kronična ledvična odpoved, glomerulonefritisi in nefroze v
  času intenzivne terapije,

30. razcep ustnice, trdega in mehkega neba (prve dve leti
  oziroma do dokončanega primarnega operativnega zdravljenja),

31. hude oblike kroničnih kožnih bolezni (najtežje oblike
  psoriaze, ihtioze, bulozne epidermolize, atopijskega dermatitisa
  itd.),

32. politravmatizirani otroci s hudimi posledicami v času
  rehabilitacije,

33. kronično potekajoče duševne motnje (psihoze itd),

34. pervazivne razvojne motnje (avtizem, spekter motenj avtizma)
  in druge težke motnje sporazumevanja,

35. težka inkontinenca urina in/ali blata,

36. nedonošenčki z gestacijsko starostjo 26. tednov ali manj
  do 1. (prvega) leta starosti.AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti