Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2009 z dne 23. 1. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2009 z dne 23. 1. 2009

Kazalo

151. Seznam o spremembah in dopolnitvah Seznama snovi I, IA in IB, stran 380.

Na podlagi 12. člena Zakona o biocidnih proizvodih (Uradni list RS, št. 61/06) izdaja minister za zdravje
S E Z N A M
o spremembah in dopolnitvah Seznama snovi I, IA in IB
1. člen
V Seznamu snovi I, IA in IB (Uradni list RS, št. 16/08) se v 1. členu:
– v napovednem stavku prvega odstavka besedilo ”Direktivo Komisije 2007/70/ES z dne 29. novembra 2007 o spremembi Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta za vključitev ogljikovega dioksida kot aktivne snovi v Prilogo IA k Direktivi (UL L št. 312 z dne 30. 11. 2007, str. 26) (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2007/70/ES)” nadomesti z ”Direktivo Komisije 2008/86/ES z dne 5. septembra 2008 o spremembi Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta za vključitev tebukonazola kot aktivne snovi v Prilogo I k Direktivi (UL L št. 239 z dne 6. 9. 2008, str. 9) (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2008/86/ES)”;
– v prvi alinei prvega odstavka se na koncu besedila namesto podpičja postavi vejica in doda naslednje besedilo: ”Direktivo Komisije 2008/15/ES z dne 15. februarja 2008 o spremembi Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta za vključitev klotianidina kot aktivne snovi v Prilogo I k Direktivi (UL L št. 42 z dne 16. 2. 2008, str. 45), Direktivo Komisije 2008/16/ES z dne 15. februarja 2008 o spremembi Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta za vključitev etofenproksa kot aktivne snovi v Prilogo I k Direktivi (UL L št. 42 z dne 16. 2. 2008, str. 48), Direktivo Komisije 2008/75/ES z dne 24. julija 2008 o spremembi Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta za vključitev ogljikovega dioksida kot aktivne snovi v Prilogo I k Direktivi (UL L št. 197 z dne 25. 7. 2008, str. 54), Direktivo Komisije 2008/77/ES z dne 25. julija 2008 o spremembi Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta za vključitev tiametoksama kot aktivne snovi v Prilogo I k Direktivi (UL L št. 198 z dne 26. 7. 2008, str. 41), Direktivo Komisije 2008/78/ES z dne 25. julija 2008 o spremembi Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta za vključitev propikonazola kot aktivne snovi v Prilogo I k Direktivi (UL L št. 198 z dne 26. 7. 2008, str. 44), Direktivo Komisije 2008/79/ES z dne 28. julija 2008 o spremembi Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta za vključitev IPBC kot aktivne snovi v Prilogo I k Direktivi (UL L št. 200 z dne 29. 7. 2008, str. 12), Direktivo Komisije 2008/80/ES z dne 28. julija 2008 o spremembi Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta za vključitev kalijeve soli cikloheksilhidroksidiazen 1-oksida (K-HDO) kot aktivne snovi v Prilogo I k Direktivi (UL L št. 200 z dne 29. 7. 2008, str. 15), Direktivo Komisije 2008/81/ES z dne 29. julija 2008 o spremembi Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta za vključitev difenakuma kot aktivne snovi v Prilogo I k Direktivi (UL L št. 201 z dne 30. 7. 2008, str. 46), Direktivo Komisije 2008/85/ES z dne 5. septembra 2008 o spremembi Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta za vključitev tiabendazola kot aktivne snovi v Prilogo I k Direktivi (UL L št. 239 z dne 6. 9. 2008, str. 6) in Direktivo 2008/86/ES”.
2. člen
V Prilogi se v Seznam snovi I – Seznam aktivnih snovi z zahtevami, dogovorjenimi na ravni Skupnosti za uporabo v biocidnih proizvodih za zaporedno številko 4 dodajo nove zaporedne številke 3, 5 do 11, 13 in 14, kakor je določeno v Prilogi tega seznama.
3. člen
Ta seznam se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-20/2008
Ljubljana, dne 15. januarja 2009
EVA 2008-2711-0173
Borut Miklavčič l.r.
Minister
za zdravje

AAA Zlata odličnost