Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2009 z dne 23. 1. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2009 z dne 23. 1. 2009

Kazalo

150. Pravilnik o obliki in načinu nošenja službenega oblačila državnega pravobranilca in pomočnika državnega pravobranilca, stran 379.

Na podlagi prvega odstavka 56. člena Zakona o državnem pravobranilstvu (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za pravosodje
P R A V I L N I K
o obliki in načinu nošenja službenega oblačila državnega pravobranilca in pomočnika državnega pravobranilca
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa obliko in način nošenja službenega oblačila državnega pravobranilca in pomočnika državnega pravobranilca.
2. člen
(službeno oblačilo)
Službeno oblačilo državnega pravobranilca in pomočnika državnega pravobranilca je toga.
3. člen
(oblika toge)
(1) Toga državnega pravobranilca in pomočnika državnega pravobranilca je posebno vrhnje oblačilo zelene barve, ki ga državni pravobranilec in pomočnik državnega pravobranilca oblečeta čez svojo obleko.
(2) Kroj in blago sta enotna za vse državne pravobranilce in pomočnike državnih pravobranilcev.
(3) Na levi rami toge je pripeto znamenje državnega pravobranilca ali pomočnika državnega pravobranilca.
(4) Znamenje državnega pravobranilca in pomočnika državnega pravobranilca je trak zelene barve, ki ima na sprednjem robu enako barvo kot okrogli znak, s katerim je znamenje pripeto na togo.
(5) Generalni državni pravobranilec ima znamenje v celoti rdeče barve.
(6) Državni pravobranilec ima na znamenju obrobo rdeče barve.
(7) Pomočnik državnega pravobranilca ima na znamenju obrobo bele barve.
4. člen
(nošenje toge)
(1) Državni pravobranilec in pomočnik državnega pravobranilca nosita togo pri opravljanju nalog državnega pravobranilstva, vselej pa pri udeležbi na glavnih obravnavah in narokih na sodišču.
(2) Državni pravobranilec in pomočnik državnega pravobranilca morata skrbeti za dostojen videz in vzdrževanje toge.
5. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-405/2008
Ljubljana, dne 13. januarja 2009
EVA 2008-2011-0108
Aleš Zalar l.r.
Minister
za pravosodje