Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2009 z dne 26. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2009 z dne 26. 6. 2009

Kazalo

2381. Zakon o spremembi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-K), stran 6554.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-K)
Razglašam Zakon o spremembi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-K), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 16. junija 2009.
Št. 003-02-6/2009-3
Ljubljana, dne 24. junija 2009
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBI ZAKONA O SISTEMU PLAČ V JAVNEM SEKTORJU (ZSPJS-K)
1. člen
V Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07 – uradno prečiščeno besedilo, 17/08, 58/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 80/08 in 120/08 – odločba US) se v točki b) šestega odstavka 49.č člena v napovednem besedilu letnica »2009« nadomesti z letnico »2010«, tretja alineja pa se spremeni tako, da se glasi:
»– 1/3 nesorazmerja se odpravi s 1. 12. 2010.«.
KONČNA DOLOČBA
2. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. 7. 2009.
Št. 110-06/09-23/19
Ljubljana, dne 16. junija 2009
EPA 407-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti