Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2009 z dne 10. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2009 z dne 10. 4. 2009

Kazalo

1195. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja visokega šolstva, znanosti in tehnologije v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov, stran 3988.

Na podlagi 74. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo in 126/07) za izvajanje 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07 – uradno prečiščeno besedilo, 110/07 – Skl. US, 17/08, 58/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 80/08 in 120/08 – Odl. US) ter 3. in 4. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05, 12/06, 36/06, 46/06, 77/06, 128/06, 37/07, 95/07, 112/07, 104/08 in 123/08) izdaja minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja visokega šolstva, znanosti in tehnologije v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
1. člen
V drugem odstavku 2. člena Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja visokega šolstva, znanosti in tehnologije v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov (Uradni list RS, št. 106/05, 20/06, 65/06 in 43/07) se v prvi tabeli Tip osebe javnega prava: članica univerze oziroma druga članica univerze, Razpon plačnega razreda: 50-56 za vrstico:
   »
+-------+------------------+---------+-------------------+-----+
|70904 |Univerza v    |B019303 |Dekan/direktor   |55  |
|    |Mariboru,     |     |ČUDČU       |   |
|    |Fakulteta za   |     |          |   |
|    |elektrotehniko,  |     |          |   |
|    |računalništvo in |     |          |   |
|    |informatiko    |     |          |   |
+-------+------------------+---------+-------------------+-----+
                                «
doda nova vrstica, ki se glasi:
   »
+-------+------------------+---------+------------------+------+
|70904 |Univerza v    |B019303 |Dekan/direktor  |52  |
|    |Mariboru,     |     |ČUDČU       |   |
|    |Fakulteta za   |     |         |   |
|    |energetiko    |     |         |   |
+-------+------------------+---------+------------------+------+
                               «.
V drugem odstavku 2. člena pravilnika se v prvi tabeli Tip osebe javnega prava: članica univerze oziroma druga članica univerze, Razpon plačnega razreda: 50-56 v vrstici »ŠIFRA PU 70904 Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo« besedilo »Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo« nadomesti z besedilom »Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede«.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0071-7/2005/67
Ljubljana, dne 27. marca 2009
EVA 2008-3211-0044
Gregor Golobič l.r.
Minister
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo

AAA Zlata odličnost