Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2009 z dne 27. 2. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2009 z dne 27. 2. 2009

Kazalo

569. Pravilnik o spremembi Pravilnika o vsebini in postopku vodenja registra delodajalcev, ki izvajajo praktično izobraževanje študentov v višjem strokovnem izobraževanju, stran 2155.

Na podlagi petega odstavka 50. člena Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/04) izdaja minister za gospodarstvo
P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o vsebini in postopku vodenja registra delodajalcev, ki izvajajo praktično izobraževanje študentov v višjem strokovnem izobraževanju
1. člen
V Pravilniku o vsebini in postopku vodenja registra delodajalcev, ki izvajajo praktično izobraževanje študentov v višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 25/08) se 7. člen spremeni tako, da se glasi:
»7. člen
(javnost registra)
(1) Javnost registra zagotavlja pristojna zbornica z možnostjo vpogleda podatkov, ki se nanašajo na posamezen subjekt vpisa v informatizirani bazi na svojih spletnih straneh. Na zahtevo pristojna zbornica izda računalniški izpis podatkov, ki se nanaša na posamezen subjekt (redni izpis iz registra).
(2) Na zahtevo se lahko zagotovi tudi vpogled in izpis prej vpisanih in kasneje spremenjenih podatkov, ki se nanašajo na posamezen subjekt vpisa in so shranjeni v informatizirani bazi (zgodovinski izpis iz registra).
(3) Določbe tega člena o javnosti registra ne veljajo za dostop do listin iz prejšnjega člena.«
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-18/2009-2
Ljubljana, dne 16. februarja 2009
EVA 2009-2111-0048
dr. Matej Lahovnik l.r.
Minister
za gospodarstvo

AAA Zlata odličnost