Uradni list

Številka 114
Uradni list RS, št. 114/2009 z dne 31. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 114/2009 z dne 31. 12. 2009

Kazalo

5210. Odredba o dopolnitvah Odredbe o določitvi seznama tehničnih specifikacij za kmetijske in gozdarske traktorje, stran 15701.

Na podlagi 6. člena Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 99/04 – uradno prečiščeno besedilo) in v zvezi s 7. členom Pravilnika o ES-homologaciji kmetijskih in gozdarskih traktorjev (Uradni list RS, št. 125/03, 80/04, 103/04, 75/05, 33/06 in 82/07) izdaja minister za promet
O D R E D B O
o dopolnitvah Odredbe o določitvi seznama tehničnih specifikacij za kmetijske in gozdarske traktorje
(1. dopolnitev)
1. člen
V Odredbi o določitvi seznama tehničnih specifikacij za kmetijske in gozdarske traktorje (Uradni list RS, št. 96/09) se v prilogi v stolpcu »Prenehanje veljavnosti« vnesejo naslednji podatki:
+-+---------------+--------------------------------------------+
|–|pri TSV 401/01:|»Prenehanje veljavnosti 1. januarja 2010.  |
+-+---------------+--------------------------------------------+
| |        |Homologacije ostajajo še naprej v      |
| |        |veljavi.«;                 |
+-+---------------+--------------------------------------------+
|–|pri TSV 402/00:|»Prenehanje veljavnosti 1. januarja 2010.  |
+-+---------------+--------------------------------------------+
| |        |Homologacije ostajajo še naprej v      |
| |        |veljavi.«;                 |
+-+---------------+--------------------------------------------+
|–|pri TSV 403/00:|»Prenehanje veljavnosti 1. januarja 2010.  |
+-+---------------+--------------------------------------------+
| |        |Homologacije ostajajo še naprej v      |
| |        |veljavi.«;                 |
+-+---------------+--------------------------------------------+
|–|pri TSV 405/00:|»Prenehanje veljavnosti 1. januarja 2010.  |
+-+---------------+--------------------------------------------+
| |        |Homologacije ostajajo še naprej v      |
| |        |veljavi.«;                 |
+-+---------------+--------------------------------------------+
|–|pri TSV 406/00:|»Prenehanje veljavnosti 1. januarja 2010.  |
+-+---------------+--------------------------------------------+
| |        |Homologacije ostajajo še naprej v      |
| |        |veljavi.«;                 |
+-+---------------+--------------------------------------------+
|–|pri TSV 409/01:|»Prenehanje veljavnosti 1. januarja 2010.  |
+-+---------------+--------------------------------------------+
| |        |Homologacije ostajajo še naprej v      |
| |        |veljavi.«;                 |
+-+---------------+--------------------------------------------+
|–|pri TSV 410/00:|»Prenehanje veljavnosti 1. januarja 2010.  |
+-+---------------+--------------------------------------------+
| |        |Homologacije ostajajo še naprej v      |
| |        |veljavi.«;                 |
+-+---------------+--------------------------------------------+
|–|pri TSV 413/01:|»Prenehanje veljavnosti 1. januarja 2010.  |
+-+---------------+--------------------------------------------+
| |        |Homologacije ostajajo še naprej v      |
| |        |veljavi.«;                 |
+-+---------------+--------------------------------------------+
|–|pri TSV 414/00:|»Prenehanje veljavnosti 1. januarja 2010.  |
+-+---------------+--------------------------------------------+
| |        |Homologacije ostajajo še naprej v      |
| |        |veljavi.«;                 |
+-+---------------+--------------------------------------------+
|–|pri TSV 415/00:|»Prenehanje veljavnosti 1. januarja 2010.  |
+-+---------------+--------------------------------------------+
| |        |Homologacije ostajajo še naprej v      |
| |        |veljavi.«;                 |
+-+---------------+--------------------------------------------+
|–|pri TSV 416/00:|»Prenehanje veljavnosti 1. januarja 2010.  |
+-+---------------+--------------------------------------------+
| |        |Homologacije ostajajo še naprej v      |
| |        |veljavi.«.                 |
+-+---------------+--------------------------------------------+
V prilogi se v seznam na ustrezna mesta, po naraščajočih številkah številčnih oznak, dodajo nove vrstice, ki se glasijo:
+---------+----------------------+-----------------+-----------+
|Številčna|  Naslov tehnične  |   Začetek   |Prenehanje |
|oznaka  |  specifikacije in  | veljavnosti in |veljavnosti|
|     |  področje njene  | začetek obvezne |      |
|     |   veljavnosti   |   uporabe   |      |
+--------------------------------------------------------------+
|...                              |
+---------+----------------------+-----------------+-----------+
|»TSV   |Tehnična       |Začetek     |      |
|401/02  |specifikacija TSV   |veljavnosti: 1. |      |
|     |401/02 o največji   |januar 2010.   |      |
|     |dovoljeni masi v   |Začetek obvezne |      |
|     |obremenjenem stanju, |uporabe: glej  |      |
|     |prostoru za      |točko 5 tehnične |      |
|     |namestitev zadnjih  |specifikacije.«. |      |
|     |registrskih tablic in |         |      |
|     |pritrditvi tablic,  |         |      |
|     |posodah za tekoče   |         |      |
|     |gorivo, dodatnih   |         |      |
|     |utežeh, zvočni    |         |      |
|     |opozorilni napravi in |         |      |
|     |dopustni ravni hrupa |         |      |
|     |ter izpušnem sistemu |         |      |
|     |kmetijskih in     |         |      |
|     |gozdarskih      |         |      |
|     |traktorjev.      |         |      |
|     |Velja za vozila    |         |      |
|     |kategorij T.     |         |      |
+--------------------------------------------------------------+
|...                              |
+---------+----------------------+-----------------+-----------+
|»TSV   |Tehnična       |Začetek     |      |
|402/01  |specifikacija TSV   |veljavnosti: 1. |      |
|     |402/01 o največji   |januar 2010.   |      |
|     |konstrukcijsko    |Začetek obvezne |      |
|     |določeni hitrosti in |uporabe: glej  |      |
|     |ploščadi za tovor   |točko 5 tehnične |      |
|     |kmetijskih ali    |specifikacije.«. |      |
|     |gozdarskih      |         |      |
|     |traktorjev.      |         |      |
|     |Velja za vse     |         |      |
|     |traktorje kategorij  |         |      |
|     |T1, T2, T3 in T4.   |         |      |
+---------+----------------------+-----------------+-----------+
|...   |           |         |      |
|     |           |         |      |
+---------+----------------------+-----------------+-----------+
|»TSV   |Tehnična       |Začetek     |      |
|403/01  |specifikacija TSV   |veljavnosti: 1. |      |
|     |403/01 o vzvratnih  |januar 2010.   |      |
|     |ogledalih kmetijskih |Začetek obvezne |      |
|     |ali gozdarskih    |uporabe: glej  |      |
|     |traktorjev.      |točko 5 tehnične |      |
|     |Velja za vse     |specifikacije.«. |      |
|     |traktorje kategorij  |         |      |
|     |T1, T2, T3 in T4.   |         |      |
+--------------------------------------------------------------+
|...                              |
+---------+----------------------+-----------------+-----------+
|»TSV   |Tehnična       |Začetek     |      |
|405/01  |specifikacija TSV   |veljavnosti: 1. |      |
|     |405/01 o krmilju   |januar 2010.   |      |
|     |kolesnih kmetijskih  |Začetek obvezne |      |
|     |ali gozdarskih    |uporabe: glej  |      |
|     |traktorjev.      |točko 5 tehnične |      |
|     |Velja za vse     |specifikacije.«. |      |
|     |traktorje kategorij  |         |      |
|     |T1, T2, T3 in T4.   |         |      |
+--------------------------------------------------------------+
|...                              |
+---------+----------------------+-----------------+-----------+
|»TSV   |Tehnična       |Začetek     |      |
|406/01  |specifikacija TSV   |veljavnosti: 1. |      |
|     |406/01 o       |januar 2010.   |      |
|     |preprečevanju     |Začetek obvezne |      |
|     |radijskih motenj, ki |uporabe: glej  |      |
|     |jih povzročajo    |točko 5 tehnične |      |
|     |kmetijska in     |specifikacije.«. |      |
|     |gozdarska vozila   |         |      |
|     |(elektromagnetna   |         |      |
|     |združljivost).    |         |      |
|     |Velja za vsa vozila  |         |      |
|     |kategorij T, C, R in |         |      |
|     |S.          |         |      |
+--------------------------------------------------------------+
|...                              |
+---------+----------------------+-----------------+-----------+
|»TSV   |Tehnična       |Začetek     |      |
|409/02  |specifikacija TSV   |veljavnosti: 1. |      |
|     |409/02 o ravni hrupa, |januar 2010.   |      |
|     |ki ga zaznajo vozniki |Začetek obvezne |      |
|     |kmetijskih ali    |uporabe: glej  |      |
|     |gozdarskih      |točko 5 tehnične |      |
|     |traktorjev.      |specifikacije.«. |      |
|     |Velja za vse     |         |      |
|     |traktorje kategorij  |         |      |
|     |T1, T2, T3 in T4.   |         |      |
+--------------------------------------------------------------+
|...                              |
+---------+----------------------+-----------------+-----------+
|»TSV   |Tehnična       |Začetek     |      |
|410/01  |specifikacija TSV   |veljavnosti: 1. |      |
|     |410/01 o zaščitni   |januar 2010.   |      |
|     |konstrukciji pri   |Začetek obvezne |      |
|     |prevrnitvi kolesnih  |uporabe: glej  |      |
|     |kmetijskih ali    |točko 5 tehnične |      |
|     |gozdarskih      |specifikacije.«. |      |
|     |traktorjev.      |         |      |
|     |Velja za traktorje  |         |      |
|     |kategorije T1.    |         |      |
+--------------------------------------------------------------+
|...                              |
+---------+----------------------+-----------------+-----------+
|»TSV   |Tehnična       |Začetek     |      |
|413/02  |specifikacija TSV   |veljavnosti: 1. |      |
|     |413/02 o vgradnji   |januar 2010.   |      |
|     |svetlobnih in     |Začetek obvezne |      |
|     |svetlobno signalnih  |uporabe: glej  |      |
|     |naprav na kmetijske  |točko 5 tehnične |      |
|     |in gozdarske     |specifikacije.«. |      |
|     |traktorje.      |         |      |
|     |Velja za vse     |         |      |
|     |traktorje kategorij  |         |      |
|     |T1, T2, T3 in T4.   |         |      |
+--------------------------------------------------------------+
|...                              |
+---------+----------------------+-----------------+-----------+
|»TSV   |Tehnična       |Začetek     |      |
|414/01  |specifikacija TSV   |veljavnosti: 1. |      |
|     |414/01 o svetlobni  |januar 2010.   |      |
|     |opremi za kmetijska  |Začetek obvezne |      |
|     |in gozdarska vozila. |uporabe: glej  |      |
|     |Velja za vse     |točko 5 tehnične |      |
|     |traktorje kategorij  |specifikacije.«. |      |
|     |T1, T2, T3 in T4.   |         |      |
+---------+----------------------+-----------------+-----------+
|...   |           |         |      |
+---------+----------------------+-----------------+-----------+
|»TSV   |Tehnična       |Začetek     |      |
|415/01  |specifikacija TSV   |veljavnosti: 1. |      |
|     |415/01 o napravi za  |januar 2010.   |      |
|     |vleko traktorja in  |Začetek obvezne |      |
|     |vzvratni prestavi   |uporabe: glej  |      |
|     |kmetijskih ali    |točko 5 tehnične |      |
|     |gozdarskih      |specifikacije.«. |      |
|     |traktorjev.      |         |      |
|     |Velja za vse     |         |      |
|     |traktorje kategorij  |         |      |
|     |T1, T2, T3 in T4.   |         |      |
+--------------------------------------------------------------+
|...                              |
+---------+----------------------+-----------------+-----------+
|»TSV   |Tehnična       |Začetek     |      |
|416/01  |specifikacija TSV   |veljavnosti: 1. |      |
|     |416/01 o zaščitni   |januar 2010.   |      |
|     |konstrukciji pri   |Začetek obvezne |      |
|     |prevrnitvi kmetijskih |uporabe: glej  |      |
|     |ali gozdarskih    |točko 5 tehnične |      |
|     |traktorjev (statični |specifikacije.«. |      |
|     |preskus).       |         |      |
|     |Velja za traktorje  |         |      |
|     |kategorije T1.    |         |      |
|     |           |         |      |
+--------------------------------------------------------------+
|...                              |
+--------------------------------------------------------------+
2. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-200/2009
Ljubljana, dne 17. decembra 2009
EVA 2009-2411-0084
dr. Patrick Vlačič l.r.
Minister
za promet