Uradni list

Številka 114
Uradni list RS, št. 114/2009 z dne 31. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 114/2009 z dne 31. 12. 2009

Kazalo

5208. Odredba o dopolnitvah Odredbe o določitvi seznama tehničnih specifikacij za dvo- in trikolesna motorna vozila, stran 15700.

Na podlagi 6. člena Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 99/04 – uradno prečiščeno besedilo) in v zvezi z 8. členom Pravilnika o ES-homologaciji dvo- in trikolesnih motornih vozil (Uradni list RS, št. 125/03, 80/04, 75/05, 82/07 in 96/09) izdaja minister za promet
O D R E D B O
o dopolnitvah Odredbe o določitvi seznama tehničnih specifikacij za dvo- in trikolesna motorna vozila (1. dopolnitev)
1. člen
V Odredbi o določitvi seznama tehničnih specifikacij za dvo- in trikolesna motorna vozila (Uradni list RS, št. 96/09) se v prilogi v stolpcu »Prenehanje veljavnosti« vnesejo naslednji podatki:
 – pri TSV 302/00:     »Prenehanje veljavnosti 1. januarja 2010.
              Homologacije ostajajo še naprej v veljavi.«;
 – pri TSV 304/00:     »Prenehanje veljavnosti 1. januarja 2010.
              Homologacije ostajajo še naprej v veljavi.«;
 – pri TSV 305/00:     »Prenehanje veljavnosti 1. januarja 2010.
              Homologacije ostajajo še naprej v veljavi.«;
 – pri TSV 308/00:     »Prenehanje veljavnosti 1. januarja 2010.
              Homologacije ostajajo še naprej v veljavi.«;
 – pri TSV 310/00:     »Prenehanje veljavnosti 1. januarja 2010.
              Homologacije ostajajo še naprej v veljavi.«;
 – pri TSV 312/03 – Del 5: »Prenehanje veljavnosti 1. maja 2010.
              Homologacije ostajajo še naprej v veljavi.«;
 – pri TSV 312/02 – Del 9: »Prenehanje veljavnosti 1. maja 2010.
              Homologacije ostajajo še naprej v veljavi.«.
V prilogi se v seznam na ustrezna mesta, po naraščajočih številkah številčnih oznak, dodajo nove vrstice, ki se glasijo:
+----------+-------------------+------------------+------------+
|Številčna | Naslov tehnične |   Začetek   | Prenehanje |
|oznaka  | specifikacije in | veljavnosti in | veljavnosti|
|     | področje njene  | začetek obvezne |      |
|     |  veljavnosti  |   uporabe   |      |
+--------------------------------------------------------------+
|...                              |
+----------+-------------------+------------------+------------+
|»TSV   |Tehnična      |Začetek      |      |
|302/01  |specifikacija TSV |veljavnosti: 1.  |      |
|     |302/01 o      |januar 2010.   |      |
|     |označevanju naprav |Začetek obvezne  |      |
|     |za upravljanje ter |uporabe: glej   |      |
|     |kontrolnih in   |točko 5 tehnične |      |
|     |opozorilnih svetilk|specifikacije.«. |      |
|     |za dvo- in     |         |      |
|     |trikolesna motorna |         |      |
|     |vozila.      |         |      |
|     |Velja za vsa vozila|         |      |
|     |kategorije L.   |         |      |
+--------------------------------------------------------------+
|...                              |
+----------+-------------------+------------------+------------+
|»TSV   |Tehnična      |Začetek      |      |
|304/01  |specifikacija TSV |veljavnosti: 1.  |      |
|     |304/01 o stojalih |januar 2010.   |      |
|     |za dvokolesna   |Začetek obvezne  |      |
|     |motorna vozila.  |uporabe: glej   |      |
|     |Velja za vsa    |točko 5 tehnične |      |
|     |dvokolesna vozila |specifikacije.«. |      |
|     |kategorije L.   |         |      |
+--------------------------------------------------------------+
|...                              |
+----------+-------------------+------------------+------------+
|»TSV   |Tehnična      |Začetek      |      |
|305/01  |specifikacija TSV |veljavnosti: 1.  |      |
|     |305/01 o ročajih za|januar 2010.   |      |
|     |potnika na     |Začetek obvezne  |      |
|     |dvokolesnih    |uporabe: glej   |      |
|     |motornih vozilih. |točko 5 tehnične |      |
|     |Velja za vsa    |specifikacije.«. |      |
|     |dvokolesna vozila |         |      |
|     |kategorije L.   |         |      |
+--------------------------------------------------------------+
|...                              |
+----------+-------------------+------------------+------------+
|»TSV   |Tehnična      |Začetek      |      |
|308/01  |specifikacija TSV |veljavnosti: 1.  |      |
|     |308/01 o vgradnji |januar 2010.   |      |
|     |svetlobnih in   |Začetek obvezne  |      |
|     |svetlobno-signalnih|uporabe: glej   |      |
|     |naprav na dvo- in |točko 5 tehnične |      |
|     |trikolesna motorna |specifikacije.«. |      |
|     |vozila.      |         |      |
|     |Velja za vsa vozila|         |      |
|     |kategorije L.   |         |      |
+--------------------------------------------------------------+
|...                              |
+----------+-------------------+------------------+------------+
|»TSV   |Tehnična      |Začetek      |      |
|310/01  |specifikacija TSV |veljavnosti: 1.  |      |
|     |310/01 o prostoru |januar 2010.   |      |
|     |za pritrditev   |Začetek obvezne  |      |
|     |zadnje registrske |uporabe: glej   |      |
|     |tablice pri dvo- in|točko 5 tehnične |      |
|     |trikolesnih    |specifikacije.«. |      |
|     |motornih vozilih. |         |      |
|     |Velja za vsa vozila|         |      |
|     |kategorije L.   |         |      |
+--------------------------------------------------------------+
|...                              |
+----------+-------------------+------------------+------------+
|»TSV   |Tehnična      |Začetek      |      |
|312/04 – |specifikacija TSV |veljavnosti: 1.  |      |
|Del 5   |312/04 – Del 5 o  |maj 2010.     |      |
|     |ukrepih proti   |Začetek obvezne  |      |
|     |onesnaževanju zraka|uporabe: glej   |      |
|     |iz dvo- in     |točko 5 tehnične |      |
|     |trikolesnih    |specifikacije.«. |      |
|     |motornih vozil.  |         |      |
|     |Velja za vsa vozila|         |      |
|     |kategorije L.   |         |      |
+--------------------------------------------------------------+
|...                              |
+----------+-------------------+------------------+------------+
|»TSV   |Tehnična      |Začetek      |      |
|312/03 – |specifikacija TSV |veljavnosti: 1.  |      |
|Del    |312/03 – Del 9 o  |maj 2010.     |      |
|9     |dopustnih ravneh  |Začetek obvezne  |      |
|     |hrupa in izpušnih |uporabe: glej   |      |
|     |sistemih za dvo- in|točko 5 tehnične |      |
|     |trikolesna motorna |specifikacije.«. |      |
|     |vozila.      |         |      |
|     |Velja za vsa vozila|         |      |
|     |kategorije L.   |         |      |
+--------------------------------------------------------------+
|...                              |
+--------------------------------------------------------------+
2. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-199/2009
Ljubljana, dne 17. decembra 2009
EVA 2009-2411-0082
dr. Patrick Vlačič l.r.
Minister
za promet

AAA Zlata odličnost