Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2008 z dne 1. 8. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2008 z dne 1. 8. 2008

Kazalo

3536. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o pošiljanju podatkov o stanju in spremembah zadolžitve pravnih oseb javnega sektorja in občin, stran 11488.

Na podlagi 2. člena Uredbe o pogojih in postopkih zadolževanja pravnih oseb iz 87. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 23/04, 56/05 in 65/06), tretjega odstavka 85. člena in četrtega odstavka 88. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o pošiljanju podatkov o stanju in spremembah zadolžitve pravnih oseb javnega sektorja in občin
1. člen
V Pravilniku o pošiljanju podatkov o stanju in spremembah zadolžitve pravnih oseb javnega sektorja in občin (Uradni list RS, št. 3/08) se v prvem odstavku 4. člena za besedilom »DRŽAVA« pika spremeni v vejico in doda besedilo: »če so v posameznem četrtletju, za katero se pošiljajo podatki o zadolžitvi, izkazovale kakršno koli zadolženost.«.
2. člen
Pravne osebe iz 2. člena Pravilnika o pošiljanju podatkov o stanju in spremembah zadolžitve pravnih oseb javnega sektorja in občin, ki podatkov niso poslale v skladu s prvim odstavkom 18. člena do 30. aprila, to lahko store do 31. avgusta 2008.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 474-33/2007/16
Ljubljana, dne 15. julija 2008
EVA 2008-1611-0095
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost