Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2008 z dne 1. 8. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2008 z dne 1. 8. 2008

Kazalo

3534. Pravilnik o obrazcu napotnice, stran 11484.

Na podlagi drugega odstavka 39. člena Zakona o brezplačni pravni pomoči (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo in 23/08) izdaja minister za pravosodje
P R A V I L N I K
o obrazcu napotnice
1. člen
S tem pravilnikom se določa oblika in vsebina obrazca za napotnico, s katerim se uveljavlja brezplačna pravna pomoč. Obrazec napotnice brezplačne pravne pomoči, BPP št. 2, je kot priloga sestavni del tega pravilnika.
2. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o obrazcu napotnice (Uradni list RS, št. 126/04), uporablja pa se do začetka uporabe tega pravilnika.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. septembra 2008.
Št. 007-215/2008-01
Ljubljana, dne 17. julija 2008
EVA 2008-2011-0014
prof. dr. Lovro Šturm l.r.
Minister
za pravosodje