Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2008 z dne 8. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2008 z dne 8. 7. 2008

Kazalo

2975. Sklep o spremembi Sklepa o preoblikovanju Urbanističnega inštituta Republike Slovenije v javni raziskovalni zavod, stran 9315.

Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, št. 45/94 – odl. US, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in 32. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1 in 112/07) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o spremembi Sklepa o preoblikovanju Urbanističnega inštituta Republike Slovenije v javni raziskovalni zavod
1. člen
V Sklepu o preoblikovanju Urbanističnega inštituta Republike Slovenije v javni raziskovalni zavod (Uradni list RS, št. 13/93, 46/93, 65/99, 96/03 in 11/06) se v 3. členu prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Dejavnosti Inštituta v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) so:
58.110     Izdajanje knjig
58.140     Izdajanje revij in druge periodike
62.010     Računalniško programiranje
62.020     Svetovanje o računalniških napravah in
        programih
62.030     Upravljanje računalniških naprav in sistemov
62.090     Druge z informacijsko tehnologijo in
        računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
63.110     Obdelava podatkov in s tem povezane
        dejavnosti
63.120     Obratovanje spletnih portalov
72.190     Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih
        področjih naravoslovja in tehnologije
72.200     Raziskovalna in razvojna dejavnost na
        področju družboslovja in humanistike
73.200     Raziskovanje trga in javnega mnenja
82.300     Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
85.421     Višješolsko izobraževanje
85.422     Visokošolsko izobraževanje
85.590     Drugje nerazvrščeno izobraževanje,
        izpopolnjevanje in usposabljanje
91.011     Dejavnost knjižnic
91.030     Varstvo kulturne dediščine«.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01403-24/2008/4
Ljubljana, dne 26. junija 2008
EVA 2008-3211-0020
Vlada Republike Slovenije
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost