Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2008 z dne 13. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2008 z dne 13. 5. 2008

Kazalo

2034. Tarifna priloga 2008 h Kolektivni pogodbi za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije, stran 5136.

Na podlagi 69. člena Kolektivne pogodbe za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije (Uradni list RS, št. 14/06, 87/06 in 76/07) in Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) sklepata pogodbeni stranki:
kot predstavniki delodajalcev:
Gospodarska zbornica Slovenije – Združenje kovinskih materialov
Združenje delodajalcev Slovenije – Sekcija za kovine
kot predstavniki delojemalcev:
Sindikat kovinske in elektroindustrije Slovenije (SKEI)
Sindikat kovinske, elektro in metalurške industrije Neodvisnost (SKEM)
Neodvisni sindikat Slovenije – Sindikat kovinske industrije (NSS – SKI)
Konfederacija sindikatov 90 – Sindikat kovinske, elektroindustrije in elektronike (KS 90 – SKEIE)
T A R I F N O P R I L O G O 2 0 0 8
h Kolektivni pogodbi za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije
1. Za delavce pri delodajalcih, ki so znesek uskladitve iz tarifne priloge 1 h Kolektivni pogodbi za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije (Uradni list RS, št. 14/06, 87/06) vključili v sistem plač, se najnižje osnovne plače za posamezne tarifne razrede, ki so bile veljavne 1. 8. 2006, povišajo za 7,5% in od 1. 3. 2008 dalje znašajo:
+----------------------------+-----------------+---------------+
|              | Najnižja osnovna|  Najnižja  |
+----------------------------+-----------------+---------------+
|    Tarifni razred    | plača za 174 ur | osnovna plača |
|              |   v EURO   | na uro v EURO |
+----------------------------+-----------------+---------------+
|I. enostavna dela      |   431,52   |   2,48   |
+----------------------------+-----------------+---------------+
|II. manj zahtevna dela   |   476,76   |   2,74   |
+----------------------------+-----------------+---------------+
|III. srednje zahtevna dela |   523,74   |   3,01   |
+----------------------------+-----------------+---------------+
|IV. zahtevna dela      |   598,56   |   3,44   |
+----------------------------+-----------------+---------------+
|V. bolj zahtevna dela    |   652,50   |   3,75   |
+----------------------------+-----------------+---------------+
|VI. zelo zahtevna dela   |   763,86   |   4,39   |
+----------------------------+-----------------+---------------+
|VII. visoko zahtevna dela  |   890,88   |   5,12   |
+----------------------------+-----------------+---------------+
|VIII. najbolj zahtevna dela |   1.019,64  |   5,86   |
+----------------------------+-----------------+---------------+
|IX. izjemno pomembna,    |   1.202,34  |   6,91   |
|najbolj zahtevna dela    |         |        |
+----------------------------+-----------------+---------------+
Za delavce pri delodajalcih, ki so dosegli pisni dogovor s sindikatom družbe po tarifni prilogi 1 h Kolektivni pogodbi za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije (Uradni list RS, št. 14/06, 87/06), da se znesek uskladitve ne vključi v sistem plač, se izhodiščne plače za posamezne tarifne razrede, ki so bile veljavne 1. 8. 2006, povišajo za 6,1% in od 1. 3. 2008 dalje znašajo:
+----------------------------+-----------------+---------------+
|              |  Izhodiščna  |  Izhodiščna |
+----------------------------+-----------------+---------------+
|    Tarifni razred    | plača za 174 ur | plača (na uro)|
|              |   v EURO   |   v EURO  |
+----------------------------+-----------------+---------------+
|I. enostavna dela      |   374,10   |   2,15   |
+----------------------------+-----------------+---------------+
|II. manj zahtevna dela   |   419,34   |   2,41   |
+----------------------------+-----------------+---------------+
|III. srednje zahtevna dela |   464,58   |   2,67   |
+----------------------------+-----------------+---------------+
|IV. zahtevna dela      |   537,66   |   3,09   |
+----------------------------+-----------------+---------------+
|V. bolj zahtevna dela    |   591,60   |   3,40   |
+----------------------------+-----------------+---------------+
|VI. zelo zahtevna dela   |   697,74   |   4,01   |
+----------------------------+-----------------+---------------+
|VII. visoko zahtevna dela  |   823,02   |   4,73   |
+----------------------------+-----------------+---------------+
|VIII. najbolj zahtevna dela |   948,30   |   5,45   |
+----------------------------+-----------------+---------------+
|IX. izjemno pomembna,    |   1.127,52  |   6,48   |
|najbolj zahtevna dela    |         |        |
+----------------------------+-----------------+---------------+
Delodajalci iz prejšnjega odstavka od 1. 3. 2008 dalje izplačujejo znesek uskladitvenega dodatka v višini 67,29 EUR.
2. Najnižji regres za letni dopust za leto 2007 in do določitve zneska regresa za letni dopust za leto 2008 znaša 650,00 EUR.
3. Delodajalec povrne stroške za prehrano med delom, stroške na službenem potovanju, terenski dodatek in nadomestilo za ločeno življenje v višini zgornjega zneska veljavne uredbe Vlade RS, ki določa višino povračil stroškov v zvezi z delom in drugih odhodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, razen stroškov za prevoz na delo in z dela, ki jih povrne najmanj v višini 80% cene javnega prevoza.
4. Stranki te kolektivne pogodbe bodo zneske iz tarifne priloge objavljale mesečno v svojih glasilih.
5. Tarifna priloga začne veljati z dnem podpisa, uporablja pa se s 1. 3. 2008.
Tarifna priloga 1 h Kolektivni pogodbi za kovinske materiale in livarne, objavljena v Uradnem listu RS, št. 76/07, preneha veljati 29. 2. 2008.
Ljubljana, dne 7. aprila 2008
Gospodarska zbornica Slovenije
Združenje kovinskih materialov
Marjan Mačkošek l.r.
Predsednik
Upravnega odbora
Združenje delodajalcev Slovenije
Sekcija za kovine
Stane Habjan l.r.
Predsednik
Sindikat kovinske in elektroindustrije (SKEI)
Lidija Jerkič l.r.
Predsednica
Sindikat kovinske, elektro in metalurške
industrije Neodvisnost (SKEM)
Milan Škafar l.r.
Predsednik
Neodvisni sindikat Slovenije – Sindikat
kovinske industrije (NSS – SKI)
Vladimir Pajek l.r.
Predsednik
Konfederacija sindikatov 90 – Sindikat
kovinske, elektroindustrije in elektronike
(KS 90 – SKEIE)
Ljubomir Ocvirk l.r.
Pooblaščenec
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je dne 22. 4. 2008 izdalo potrdilo št. 02047-1/2006/8 o tem, da je Tarifna priloga 2008 h Kolektivni pogodbi za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 8/2.

AAA Zlata odličnost