Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2008 z dne 7. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2008 z dne 7. 3. 2008

Kazalo

882. Pravilnik o spremembah Pravilnika o delovnem času notarjev, stran 2241.

Na podlagi tretjega odstavka 20. člena Zakona o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno besedilo) minister za pravosodje izdaja
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o delovnem času notarjev
1. člen
V Pravilniku o delovnem času notarjev (Uradni list RS, št. 50/94, 28/95 in 38/07) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
"2. člen
Uradne ure v notarskih pisarnah so:
– v ponedeljek od 9. do 12. ure in od 13. do 16. ure,
– v torek od 9. do 12. ure in od 13. do 16. ure,
– v sredo od 9. do 12. ure in od 13. do 17. ure,
– v četrtek od 9. do 12. ure in od 13. do 16. ure,
– v petek od 9. do 12. ure in od 13. do 14. ure.
Notarska zbornica Slovenije do 1. decembra v tekočem letu za prihodnje leto izda seznam notarjev, ki bodo imeli poleg uradnih ur iz prejšnjega odstavka tudi uradne ure vsako prvo soboto v koledarskem mesecu oziroma drugo soboto, če pride prva na državni praznik ali drug z zakonom določen dela prost dan, od 9. ure do 12. ure. Notarje se določi po abecednem vrstnem redu priimkov tako, da se za območje vsakega sodnega okrožja izmenično določi po enega notarja, ki bo v posameznem koledarskem mesecu poleg uradnih ur iz prejšnjega odstavka opravljal tudi uradne ure, določene v tem odstavku. Seznam notarjev se vroči vsem notarjem v Republiki Sloveniji.
Posamezen notar lahko določi in opravlja uradne ure tudi poleg obsega, ki je določen v prvem odstavku tega člena."
2. člen
3. člen se spremeni tako, da se glasi:
"3. člen
Čas uradnih ur in seznam notarjev iz drugega odstavka prejšnjega člena morata biti označena na vidnem mestu pri vhodu v notarsko pisarno, ter objavljena na spletni strani Notarske zbornice Slovenije."
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
3. člen
Ne glede na določbo drugega odstavka 2. člena pravilnika izda Notarska zbornica Slovenije za leto 2008 seznam notarjev do 15. marca 2008.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. aprila 2008.
Št. 704-40/2007
Ljubljana, dne 18. februarja 2008
EVA 2008-2011-0030
dr. Lovro Šturm l.r.
Minister
za pravosodje