Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2008 z dne 7. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2008 z dne 7. 3. 2008

Kazalo

846. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o določitvi izpostav, kot notranjih organizacijskih enot carinske službe v Republiki Sloveniji, in njihovem delovnem področju, stran 2099.

Na podlagi drugega odstavka 6. člena Zakona o carinski službi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo in 113/05 – ZJU-B) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o določitvi izpostav, kot notranjih organizacijskih enot carinske službe v Republiki Sloveniji, in njihovem delovnem področju
1. člen
V Uredbi o določitvi izpostav, kot notranjih organizacijskih enot carinske službe v Republiki Sloveniji, in njihovem delovnem področju (Uradni list RS, št. 44/07) se v 3. členu v c) točki črta beseda »Generalnega«.
2. člen
V 4. členu se v c) točki črta beseda »Generalni«.
3. člen
Za 5. členom se doda 5.a člen, ki se glasi:
»5.a člen
Ne glede na opredelitev opravil s Seznama opravil notranjih organizacijskih enot carinske službe iz Priloge 1 te uredbe se v času med izgradnjo novega mostu čez Sotlo v Izpostavi Bistrica ob Sotli, mejni prehod Sedlarjevo opravljajo tudi opravila iz c) točke 3. člena te uredbe. Začetek in prenehanje opravljanja teh opravil objavi generalni direktor Carinske uprave Republike Slovenije na spletnih straneh.«.
4. člen
Prvi odstavek 6. člena se spremeni, tako da se glasi:
»(1) Nadzor nad vnosom, iznosom in razpošiljanjem blaga po cevovodih, plinovodih, daljnovodih in vodovodih z Republiko Hrvaško opravljajo naslednje organizacijske enote:
a) nadzor nad cevovodi opravlja Izpostava Murska Sobota, mejni prehod ŽP Lendava: JANAF Petišovci–Virje;
b) nadzor nad plinovodi opravlja Izpostava Rogatec: Rogatec–Hum na Sutli;
c) nadzor nad daljnovodi opravlja Izpostava Jarše: Krško–Zagreb 1, Krško–Zagreb 2, Divača–Melina, Cirkovce–Mraclin, Divača–Pehlin, Formin–Nedeljanec, Brestanice–Samobor, Ilirska Bistrica–Buje;
d) nadzor nad vodovodi opravlja:
– Izpostava ŽP Ilirska Bistrica: Starod–Opatija,
– Izpostava Luka Koper: Sečovlje–Gradole in Hrvoji–Slušnica.«.
Za tretjim odstavkom se doda četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Pri blagu, ki je izvoženo po transportnih sredstvih, navedenih v prvem odstavku tega člena, je urad izstopa izpostava, pristojna glede na sedež izvoznika.«.
5. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00712-8/2008/5
Ljubljana, dne 28. februarja 2008
EVA 2007-1611-0119
Vlada Republike Slovenije
 
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost