Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2008 z dne 15. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2008 z dne 15. 2. 2008

Kazalo

499. Seznam snovi I, IA in IB, stran 1173.

Na podlagi 12. člena Zakona o biocidnih proizvodih (Uradni list RS, št. 61/06) ministrica za zdravje izdaja naslednji
S E Z N A M
snovi I, IA in IB
1. člen
(1) Ta seznam v skladu z Direktivo 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 1998 o dajanju biocidnih pripravkov v promet (UL L št. 123 z dne 24. 4. 1998, str. 1), zadnjič spremenjeno z Direktivo Komisije 2007/70/ES z dne 29. novembra 2007 o spremembi Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta za vključitev ogljikovega dioksida kot aktivne snovi v Prilogo IA k Direktivi (UL L št. 312 z dne 30. 11. 2007, str. 26) (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2007/70/ES) vsebuje naslednje sezname snovi:
– seznam snovi I: Seznam aktivnih snovi z zahtevami, dogovorjenimi na ravni Skupnosti za uporabo v biocidnih proizvodih, na katerega so bile snovi vstavljene z Direktivo Komisije 2006/140/ES z dne 20. decembra 2006 o spremembi Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta za vključitev sulfuril fluorida kot aktivne snovi v Prilogo I k Direktivi (UL L št. 414 z dne 30. 12. 2006, str. 78), Direktivo Komisije 2007/20/ES z dne 3. aprila 2007 o spremembi Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta za vključitev diklofluanida kot aktivne snovi v Prilogo I k Direktivi (UL L št. 94 z dne 4. 4. 2007, str. 23) in Direktivo Komisije 2007/69/ES z dne 29. novembra 2007 o spremembi Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta za vključitev difetialona kot aktivne snovi v Prilogo I k Direktivi (UL L št. 312 z dne 30. 11. 2007, str. 23);
– seznam snovi IA: Seznam aktivnih snovi z zahtevami, dogovorjenimi na ravni Skupnosti za uporabo v biocidnih proizvodih z manjšim tveganjem, na katerega so bile snovi vstavljene z Direktivo 2007/70/ES;
– seznam snovi IB: Seznam osnovnih snovi z zahtevami, dogovorjenimi na ravni Skupnosti.
(2) Seznami snovi iz prejšnjega odstavka so v Prilogi tega seznama.
2. člen
Ta seznam se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0220-24/2007-UK
Ljubljana, dne 31. januarja 2008
EVA 2007-2711-0110
Zofija Mazej Kukovič l.r.
Ministrica
za zdravje

AAA Zlata odličnost