Uradni list

Številka 119
Uradni list RS, št. 119/2008 z dne 19. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 119/2008 z dne 19. 12. 2008

Kazalo

5231. Uredba o spremembah Uredbe o določitvi izpostav, kot notranjih organizacijskih enot carinske službe v Republiki Sloveniji, in njihovem delovnem področju, stran 15764.

Na podlagi drugega odstavka 6. člena Zakona o carinski službi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo in 113/05 – ZJU-B) je Vlada Republike Slovenije izdala
U R E D B O
o spremembah Uredbe o določitvi izpostav, kot notranjih organizacijskih enot carinske službe v Republiki Sloveniji, in njihovem delovnem področju
1. člen
V Uredbi o določitvi izpostav, kot notranjih organizacijskih enot carinske službe v Republiki Sloveniji, in njihovem delovnem področju (Uradni list RS, št. 44/07 in 23/08) se v tretji alinei 4. točke 1. člena besedilo »Izpostava Piran,« nadomesti z besedilom »Izpostava Koper,«.
V četrti alinei se besedilo »Izpostava Sečovlje,« nadomesti z besedilom »Izpostava Potniška luka Koper;«.
Peta alinea se črta.
V 5. točki se črtata prva in četrta alinea.
Dosedanje druga, tretja, peta, šesta, sedma, osma in deveta alinea postanejo prva, druga, tretja, četrta, peta, šesta in sedma alinea.
V 6. točki se črta druga alinea.
Dosedanji tretja in četrta alinea postaneta druga in tretja alinea.
2. člen
V točki c) prvega odstavka 6. člena se besedilo »Izpostava Jarše« nadomesti z besedilom »Izpostava Terminal Ljubljana«.
V drugi alinei točke d) se besedilo »Izpostava Luka Koper« nadomesti z besedilom »Izpostava Koper«.
3. člen
Priloga 1 se nadomesti z novo Prilogo 1, ki je kot priloga sestavni del te uredbe.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. marca 2009.
Št. 00712-36/2008/5
Ljubljana, dne 10. decembra 2008
EVA 2008-1611-0141
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost