Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2008 z dne 14. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2008 z dne 14. 11. 2008

Kazalo

4595. Sklep o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino, stran 14098.

Na podlagi drugega in tretjega odstavka 13. člena in prvega odstavka 31. člena v zvezi s 55. členom Zakona o Banki Slovenije (Uradno prečiščeno besedilo – Uradni list RS, št. 72/06) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino
1
Banka Slovenije za potrebe izdelave makroekonomskih statistik s področja ekonomskih odnosov s tujino po tem sklepu spremlja spremembe in stanja:
– komercialnih terjatev in obveznosti do nerezidentov
– kreditnih in depozitnih poslov z nerezidenti
– poslov z vrednostnimi papirji
– neposrednih naložb rezidentov z nerezidenti
– drugih terjatev ali obveznosti, ki vplivajo na postavke plačilne bilance in stanja mednarodnih naložb Republike Slovenije.
Spremembe so vsi poslovni dogodki, ki spremenijo stanje terjatev ali obveznosti rezidentov z nerezidenti.
2
Obvezniki poročanja so rezidenti Republike Slovenije, ki opravljajo transakcije oziroma imajo stanja terjatev in obveznosti iz prve točke tega sklepa.
3
Obvezniki poročanja o poslih z vrednostnimi papirji so banke, borznoposredniške družbe, zavarovalnice, družbe za upravljanje, investicijske družbe, vzajemni skladi, pokojninske družbe, vzajemni pokojninski skladi, drugi institucionalni investitorji, izdajatelji dolžniških vrednostnih papirjev v tujini in ostali poročevalci, določeni z navodili.
4
Upravičenec plačila – rezident je dolžan v roku treh delovnih dni od prejema plačila, banki sporočiti pravilne podatke za statistiko, razen, če z drugim predpisom ni drugače določeno.
5
Poročevalec je odgovoren za pravilnost podatkov v poročilih, kar je dolžan na poziv Banke Slovenije dokazati z računovodskimi izkazi, knjigovodskimi listinami in drugo dokumentacijo.
6
Guverner Banke Slovenije izda navodila za izvajanje tega sklepa.
7
Z dnem, ko začne veljati ta sklep, preneha veljati Sklep o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino, objavljen v Uradnem listu RS, št. 92/03 in 56/04.
8
Ta sklep začne veljati 1. 1. 2009.
Ljubljana, dne 4. novembra 2008
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
dr. Marko Kranjec l.r.

AAA Zlata odličnost