Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2007 z dne 19. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2007 z dne 19. 10. 2007

Kazalo

4743. Uredba o spremembi Uredbe o rudarskih pravicah za raziskovanje ali gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin na raziskovalnem in pridobivalnih prostorih: Hardeška šuma, Občina Ormož- Batič, Občina Mislinja- Zabukovje, Občina Trebnje- Ježce, Občina Šmartno pri Litiji- Kresni grič, Občina Idrija- Pleterje, Občina Kidričevo- Ušenišče, Občina Moravče- Cerov log, Občina Šentjernej- Boreci, Občina Križevci- Dobrovnik, Občina Dobrovnik- Bezena, Občina Ruše- Gorče pri Libeličah in Trbonje, Občina Dravograd- Melinci, Občina Beltinci- Bizeljsko, Občina Brežice- Šmiklavž, Mestna občina Celje- Gradnik, Občina Semič- Mala gora, Občina Sodražica- Godič, Občina Kamnik- Pijovci, Občina Šmarje pri Jelšah, stran 12904.

Na podlagi 13. in 15. člena Zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembi Uredbe o rudarskih pravicah za raziskovanje ali gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin na raziskovalnem in pridobivalnih prostorih: Hardeška šuma, Občina Ormož; Batič, Občina Mislinja; Zabukovje, Občina Trebnje; Ježce, Občina Šmartno pri Litiji; Kresni grič, Občina Idrija; Pleterje, Občina Kidričevo; Ušenišče, Občina Moravče; Cerov log, Občina Šentjernej; Boreci, Občina Križevci; Dobrovnik, Občina Dobrovnik; Bezena, Občina Ruše; Gorče pri Libeličah in Trbonje, Občina Dravograd; Melinci, Občina Beltinci; Bizeljsko, Občina Brežice; Šmiklavž, Mestna občina Celje; Gradnik, Občina Semič; Mala gora, Občina Sodražica; Godič, Občina Kamnik; Pijovci, Občina Šmarje pri Jelšah
1. člen
V Uredbi o rudarskih pravicah za raziskovanje ali gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin na raziskovalnem in pridobivalnih prostorih: Hardeška šuma, Občina Ormož; Batič, Občina Mislinja; Zabukovje, Občina Trebnje; Ježce, Občina Šmartno pri Litiji; Kresni grič, Občina Idrija; Pleterje, Občina Kidričevo; Ušenišče, Občina Moravče; Cerov log, Občina Šentjernej; Boreci, Občina Križevci; Dobrovnik, Občina Dobrovnik; Bezena, Občina Ruše; Gorče pri Libeličah in Trbonje, Občina Dravograd; Melinci, Občina Beltinci; Bizeljsko, Občina Brežice; Šmiklavž, Mestna občina Celje; Gradnik, Občina Semič; Mala gora, Občina Sodražica; Godič, Občina Kamnik; Pijovci, Občina Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 97/06) se v naslovu uredbe črta besedilo »Pleterje, Občina Kidričevo;«.
2. člen
13. člen se črta.
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00713-32/2007/4
Ljubljana, dne 11. oktobra 2007
EVA 2007-2111-0126
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost