Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2007 z dne 19. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2007 z dne 19. 10. 2007

Kazalo

4742. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju, stran 12903.

Na podlagi 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 1/07 in 57/07) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju
1. člen
Besedilo 2. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05, 12/06, 36/06, 46/06, 77/06 in 128/06, 37/07, v nadaljnjem besedilu: uredba) se spremeni tako, da se glasi:
»Določbe te uredbe veljajo za vse osebe javnega prava (v nadaljevanju: uporabniki proračuna) iz prve in druge točke 2. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 1/07 in 57/07, v nadaljnjem besedilu: ZSPJS).«.
2. člen
V prilogi I se besedilo:
»
+----------+----------------------------+--------------+-------+
|B017392  |Javna agencija RS za    |direktor AGEN | 54  |
|     |podjetništvo in tuje    |       |    |
|     |investicije (JARSPTI)    |       |    |
+----------+----------------------------+--------------+-------+
 
 
+----------+----------------------------+--------------+-------+
|B017390  |Slovenska kinoteka (SK)   |direktor JZ  | 50  |
+----------+----------------------------+--------------+-------+
                                «
nadomesti z besedilom:
»
+----------+----------------------------+--------------+-------+
|B017392  |Javna agencija RS za    |direktor AGEN | 57  |
|     |podjetništvo in tuje    |       |    |
|     |investicije (JARSPTI)    |       |    |
+----------+----------------------------+--------------+-------+
 
 
+----------+----------------------------+--------------+-------+
|B017390  |Slovenska kinoteka (SK)   |direktor JZ  | 53  |
+----------+----------------------------+--------------+-------+
                               .«.
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. novembra 2007.
Št. 00714-34/2007/7
Ljubljana, dne 11. oktobra 2007
EVA 2007-3111-0059
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost