Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2007 z dne 19. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2007 z dne 19. 10. 2007

Kazalo

4741. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države in občin, stran 12903.

Na podlagi 80.h člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) in 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države in občin
1. člen
V Uredbi o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 123/03 in 140/06) se v 45. členu dodata nov drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»(2) Če se prodaja finančnega premoženja izvede s ponudbo vrednostnih papirjev, za katero se sestavi prospekt v skladu s predpisi, ki urejajo trg finančnih instrumentov, se postopek javnega zbiranja ponudb izvede v skladu s predpisi, ki urejajo trg finančnih instrumentov. V tem primeru se določbe od 46. do 54. člena te uredbe ne uporabljajo, določba 55. člena te uredbe pa se uporablja smiselno.
(3) V primeru prodaje iz drugega odstavka tega člena se enakopravno obravnavanje ponudnikov in preglednost postopkov prodaje zagotavlja z objavo prospekta ter z zagotovitvijo enake prodajne cene za vse izbrane ponudnike.«.
KONČNA DOLOČBA
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00712-38/2007/8
Ljubljana, dne 11. oktobra 2007
EVA 2007-1611-0136
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina