Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2007 z dne 5. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2007 z dne 5. 10. 2007

Kazalo

4425. Dodatek št. 2 h Kolektivni pogodbi za kovinsko industrijo Slovenije, stran 12035.

Na podlagi 69. člena Kolektivne pogodbe za dejavnost kovinske industrije Slovenije (Uradni list RS, št. 108/05 in 97/06) in 6. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pogodbene stranke sprejemajo
D O D A T E K š t. 2
h Kolektivni pogodbi za kovinsko industrijo Slovenije
1. člen
TARIFNA PRILOGA 1
Tarifna priloga po tem dodatku nadomešča Tarifno prilogo 1 iz Dodatka št. 1 h Kolektivni pogodbi za kovinsko industrijo Slovenije, Uradni list RS, št. 97/06.
2. člen
1. Najnižje osnovne plače iz Tarifne priloge 1 se povečajo za 2,8% in od 1. 8. 2007 dalje znašajo:
+---------------------------+----------------+-----------------+
|    Tarifni razred   |  Najnižja  |   Najnižja  |
|              |   mesečna  |   osnovna   |
|              | osnovna plača |  plača na uro |
|              |   EURO   |    EURO   |
+---------------------------+----------------+-----------------+
|I. enostavna dela     |   412,38   |    2,37   |
+---------------------------+----------------+-----------------+
|II. manj zahtevna dela   |   455,88   |    2,62   |
+---------------------------+----------------+-----------------+
|III. srednje zahtevna dela |   501,12   |    2,88   |
+---------------------------+----------------+-----------------+
|IV. zahtevna dela     |   572,46   |    3,29   |
+---------------------------+----------------+-----------------+
|V. bolj zahtevna dela   |   624,66   |    3,59   |
+---------------------------+----------------+-----------------+
|VI. zelo zahtevna dela   |   729,06   |    4,19   |
+---------------------------+----------------+-----------------+
|VII. visoko zahtevna dela |   850,86   |    4,89   |
+---------------------------+----------------+-----------------+
|VIII. najbolj zahtevna dela|   974,40   |    5,60   |
+---------------------------+----------------+-----------------+
|IX. izjemno pomembna,   |  1.150,14  |    6,61   |
|najbolj zahtevna dela   |        |         |
+---------------------------+----------------+-----------------+
2. Najnižji polni regres za letni dopust za leto 2007 se poveča za 2,8% glede na znesek za leto 2006 in do določitve zneska regresa za letni dopust za naslednje leto znaša 622 €. Delodajalci, ki so regres za letni dopust za leto 2007 izplačali v nižjem znesku, izplačajo razliko najkasneje v roku 1 meseca po objavi tega Dodatka v Uradnem listu Republike Slovenije.
3. Delodajalec povrne stroške za prehrano med delom, stroške na službenem potovanju, terenski dodatek in nadomestilo za ločeno življenje v višini zgornjega zneska veljavne uredbe Vlade RS, ki določa višino povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, razen stroškov za prevoz na delo in z dela, ki jih povrne najmanj v višini 80% cene javnega prevoza.
4. Stranke te kolektivne pogodbe bodo zneske iz te tarifne priloge objavljale mesečno v svojih glasilih.
3. člen
Ta dodatek h kolektivni pogodbi začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 8. 2007 dalje, razen 2. točke 2. člena, ki se uporablja od začetka izplačevanja regresa za letni dopust za leto 2007.
Ljubljana, dne 10. septembra 2007
za GOSPODARSKO ZBORNICO SLOVENIJE
 
Združenje za kovinsko industrijo
dr. Blaž Nardin l.r.
predsednik Upravnega odbora
 
za ZDRUŽENJE DELODAJALCEV SLOVENIJE
 
Sekcija za kovine
Stane Habjan l.r.
predsednik
 
za SINDIKATE
 
Sindikat kovinske in elektroindustrije (SKEI)
Lidija Jerkič l.r.
predsednica
 
Sindikat kovinske, elektro in metalurške industrije Neodvisnost (SKEM)
Milan Škafar l.r.
predsednik
 
Neodvisni sindikat Slovenije sindikat kovinske industrije (NSS – SKI)
Vladimir Pajek l.r.
predsednik
 
Konfederacija sindikatov 90 – Sindikat kovinske, elektroindustrije in elektronike
(KS 90 – SKEIE)
Ljubomir Ocvirk l.r.
pooblaščenec
 
Zveza delavskih sindikatov Slovenije
– Solidarnost za dejavnost proizvodnje motornih vozil, prikolic in polprikolic
Slavko Pungeršič l.r.
generalni sekretar
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je dne 19. 9. 2007 izdalo potrdilo št. 02047-16/2005/7 o tem, da je Dodatek št. 2 h Kolektivni pogodbi za kovinsko industrijo Slovenije vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 13/1.

AAA Zlata odličnost