Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2007 z dne 2. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2007 z dne 2. 10. 2007

Kazalo

4387. Pravilnik o vrstah podatkov o oddanih javnih naročilih v preteklem letu na podlagi Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev in načinu njihovega zbiranja, stran 11946.

Na podlagi sedmega odstavka 104. člena Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list RS, št. 128/06) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o vrstah podatkov o oddanih javnih naročilih v preteklem letu na podlagi Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev in načinu njihovega zbiranja
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta pravilnik določa vrste podatkov o oddanih javnih naročilih v preteklem letu in način njihovega zbiranja.
2. VRSTE IN NAČIN ZBIRANJA PODATKOV
2. člen
(1) Naročnik v zvezi z oddanimi javnimi naročili zbira za vsako oddano javno naročilo naslednje podatke:
1. Podatke o predmetu javnega naročila:
– vrsta naročila: blago/storitve/gradnje,
– referenčne številke ali kategorije nomenklature CPV, razen v primeru iz drugega odstavka 25. člena Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list RS, št. 128/06; v nadaljnjem besedilu ZJNVETPS),
– glavna področja dejavnosti naročnika:
a) proizvodnja, prenos ali distribucija plina in toplote,
b) električna energija,
c) iskanje ali črpanje nafte in plina,
d) iskanje in pridobivanje premoga ali drugih trdih goriv,
e) voda,
f) poštne storitve,
g) železniški promet,
h) mestni železniški, tramvajski, trolejbusni ali avtobusni promet,
i) pristaniške dejavnosti in
j) letališke dejavnosti;
2. Podatke o vrednosti javnega naročila in trajanju izvedbe javnega naročila:
– ocenjena vrednost naročila,
– pogodbena cena brez DDV,
– stopnja DDV,
– število let (letna vrednost) ali število mesecev (mesečna vrednost);
3. Podatke o postopku oddaje javnega naročila/načinu oddaje javnega naročila/izvedenem natečaju:
– vrsta postopka (odprti postopek, postopek s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti, postopek s pogajanji po predhodni objavi, postopek s pogajanji brez predhodne objave, javni natečaj),
– merila za oddajo (najnižja cena ali ekonomsko najugodnejša ponudba),
– javno naročilo je oddano po sklopih: da/ne,
– elektronska dražba: da/ne,
– ali je javno naročilo oddano na podlagi okvirnega sporazuma: da/ne,
– ali je javno naročilo oddano na podlagi dinamični nabavni sistem: da/ne,
– ali je javno naročilo oddano na podlagi skupnega javnega naročanja: da/ne;
4. Podatke o ponudnikih:
a) število prejetih ponudb,
b) podatke o izbranem ponudniku:
– ime oziroma firmo,
– matično ali davčno številko, če gre za ponudnika s sedežem v Republiki Sloveniji,
– naslov sedeža,
– kraj sedeža,
– poštna številka sedeža,
– država ponudnika.
(2) Če je naročnik oddal naročilo po postopku s pogajanji brez predhodne objave, podatke iz prve alineje 3. točke prvega odstavka tega člena razčleni še na okoliščine navedene v 35. členu ZJNVETPS.
(3) Če je javno naročilo oddano po sklopih, se za vsak sklop posebej zbirajo podatki iz 1. do 4. točke prvega odstavka tega člena.
(4) Naročniku za storitve na področju raziskav in razvoja in telekomunikacijskih storitev, navedenih v petem odstavku 104. člena ZJNVETPS, ni potrebno posredovati podatkov o področju dejavnosti iz tretje alineje 1. točke prvega odstavka tega člena.
(5) Poleg podatkov iz prvega in drugega odstavka tega člena naročnik sporoči tudi naslednje podatke:
– naziv,
– matično številko,
– naslov sedeža,
– kraj sedeža,
– poštna številka sedeža.
3. člen
Za naročila, katerih vrednost je nižja od vrednosti iz drugega odstavka 17. člena ZJNVETPS, naročnik zbira in posreduje le skupno vrednost in število oddanih naročil po kategorijah iz tretje alineje 1. točke prvega odstavka 2. člena tega pravilnika.
4. člen
Naročnik vpiše in posreduje podatke iz 2. in 3. člena tega pravilnika v elektronski obliki na naslov http://www.enarocanje.si/.
4. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-143/2007/34
Ljubljana, dne 18. septembra 2007
EVA 2007-1611-0132
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti