Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2007 z dne 21. 9. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2007 z dne 21. 9. 2007

Kazalo

4280. Pravilnik o zaračunavanju stroškov pri izvrševanju pravice posameznika do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, stran 11707.

Na podlagi sedmega odstavka 31. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04, 113/05 – ZinfP, 51/07 – ZustS-A in 67/07) izdaja minister za pravosodje na predlog Informacijskega pooblaščenca
P R A V I L N I K
o zaračunavanju stroškov pri izvrševanju pravice posameznika do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki
Vsebina pravilnika
1. člen
(1) Ta pravilnik določa za potrebe izvrševanju pravice posameznika do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki višino materialnih stroškov za prepis, kopiranje in izdajo pisnega potrdila iz 2. točke ter za izpis iz 3. točke, seznam iz 4. točke, informacije iz 5. in 6. točke ter pojasnilo iz 7. točke prvega odstavka 30. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov, ki jih lahko upravljavec osebnih podatkov zaračunava posamezniku.
(2) Upravljavec osebnih podatkov lahko posamezniku zaračunava ceno materialnih stroškov po določbah tega pravilnika, lahko pa mu tudi posreduje podatke brezplačno.
(3) Upravljavec osebnih podatkov ne sme zaračunavati nobenih stroškov za ustna potrdila, ustne informacije in ustna pojasnila po določbah šestega odstavka 31. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
Višina stroškov posredovanja podatkov – cenik
2. člen
(1) Upravljavec osebnih podatkov mora posamezniku vedno zagotoviti fotokopijo ali prepis, v primeru računalniške zbirke pa izpis formata A4. Cena materialnih stroškov za posredovanje ene strani formata A4 je 0,10 eura.
(2) Če posameznik želi podatek pridobiti v obliki, ki ni oblika iz prejšnjega odstavka, so pod pogojem, da upravljavec osebnih podatkov razpolaga s tehničnimi zmožnostmi, najvišje cene materialnih stroškov za posredovanje podatkov iz prejšnjega člena (brez davka na dodano vrednost – DDV) naslednje:
1. ena stran fotokopije ali prepisa formata A3 0,20 eura,
2. ena stran fotokopije večjega formata 1,50 eura,
3. ena stran barvne fotokopije formata A4 0,75 eura,
4. ena stran barvne fotokopije formata A3 1,50 eura,
5. elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,00 eura,
6. elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,75 eura,
7. elektronski zapis na eni disketi 1,50 eura,
8. posnetek na eni videokaseti 5,00 eura,
9. posnetek na eni audiokaseti 3,00 eura,
10. pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz elektronske v fizično obliko 2,0 eura,
11. pretvorba ene barvne strani dokumenta formata A4 iz elektronske v fizično obliko 2,0 eura,
12. pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 eura,
13. pretvorba ene barvne strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 eura,
14. poštnina za pošiljanje informacij po pošti v skladu z vsakokrat veljavnim cenikom za poštne storitve.
(3) Drugih materialnih stroškov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, ni dovoljeno zaračunavati.
Način plačila stroškov
3. člen
(1) Posameznik plača materialne stroške po prejemu zahtevanih podatkov. Upravljavec osebnih podatkov ob posredovanju podatkov posamezniku izda račun, iz katerega mora biti razvidna specifikacija stroškov v skladu s tem pravilnikom.
(2) Stroške plača posameznik s plačilnim nalogom, drugi obliki negotovinskega plačila ali v gotovini.
(3) Če upravljavec osebnih podatkov ugotovi, da bodo materialni stroški posredovanja podatkov presegli 100,00 eurov, lahko od posameznika zahteva vnaprejšnji polog. Po posredovanju podatkov upravljavec osebnih podatkov obračuna dejansko nastale stroške in posamezniku izda račun v skladu s prvim odstavkom tega člena. Če polog presega dejanske materialne stroške, upravljavec osebnih podatkov posamezniku ob posredovanju podatkov vrne presežni znesek. Če pa dejansko nastali stroški presegajo znesek vnaprejšnjega pologa, posameznik razliko plača v skladu s četrtim odstavkom tega člena.
(4) Posameznik mora plačati stroške posredovanja podatkov ali polog v osmih dneh od prejema računa ali zahtevka za položitev pologa.
Začetek veljavnosti
4. člen
Ta pravilnik začne veljati 25. septembra 2007.
Št. 007-287/2007/6
Ljubljana, dne 10. septembra 2007
EVA 2007-2011-0106
dr. Lovro Šturm l.r.
Minister
za pravosodje

AAA Zlata odličnost