Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2007 z dne 29. 1. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2007 z dne 29. 1. 2007

Kazalo

341. Odredba o spremembah Odredbe o številu in sedežih notarskih mest, stran 749.

Na podlagi 11. člena Zakona o notariatu (Uradni list RS, št. 4/06 – uradno prečiščeno besedilo in 115/06) minister za pravosodje izdaja
O D R E D B O
o spremembah Odredbe o številu in sedežih notarskih mest
1. člen
V Odredbi o številu in sedežih notarskih mest (Uradni list RS, št. 40/94, 8/95, 16/97, 24/98, 117/05, 68/06 in 7/07) se v 2. členu število »91« nadomesti s številom »116«.
2. člen
V 3. členu se v 1. točki prvega odstavka beseda »osemnajst« nadomesti z besedo »dvajset«.
V 2. točki se beseda »enajst« nadomesti z besedo »trinajst«.
V 3. točki se besedilo »so štiri notarska mesta« nadomesti z besedilom »je pet notarskih mest«.
V 4. točki se besedi »in Ptuju« nadomestita z besedilom »Domžalah, Novi Gorici, Trbovljah in Velenju«.
Za točko 4. se doda nova točka 5, ki se glasi:
»5. na območju Okrajnih sodišč na Ptuju in v Slovenj Gradcu, kjer so štiri notarska mesta.«
Dosedanja 5. točka, ki postane 6. točka, se spremeni tako, da se glasi:
»6. na območju Okrajnih sodišč v Piranu, Litiji, Kočevju, Škofji Loki, Radovljici, Grosupljem, Slovenski Bistrici, Vrhniki, Kamniku, Šmarjah pri Jelšah, na Jesenicah, v Žalcu in Črnomlju, kjer sta dve notarski mesti.«
3. člen
V razporedu notarskih mest v Republiki Sloveniji, ki je sestavni del odredbe in je objavljen skupaj z njo, se:
– pri območju Okrajnega sodišča v Celju število »4« nadomesti s številom »5«,
– pri območju Okrajnega sodišča v Črnomlju se število »1« nadomesti s številom »2« in za eno mesto določi sedež v Metliki,
– pri območju Okrajnega sodišča v Domžalah se število »2« nadomesti s številom »3« in za eno mesto določi sedež v Mengšu,
– pri območju Okrajnega sodišča v Grosupljem se število »1« nadomesti s številom »2« in za eno mesto določi sedež v Ivančni Gorici,
– pri območju Okrajnega sodišča na Jesenicah število »1« nadomesti s številom »2«,
– pri območju Okrajnega sodišča v Kamniku se število »1« nadomesti s številom »2«,
– pri območju Okrajnega sodišča v Kočevju se število »1« nadomesti s številom »2« in za eno mesto določi sedež v Ribnici,
– pri območju Okrajnega sodišča v Kranju se število »4« nadomesti s številom »5« in za eno mesto določi sedež v Šenčurju,
– pri območju Okrajnega sodišča v Litiji se število »1« nadomesti s številom »2«,
– pri območju Okrajnega sodišča v Ljubljani se število »18« nadomesti s številom »20« in za eno mesto določi sedež na Brezovici pri Ljubljani in za eno mesto določi sedež v Medvodah,
– pri območju Okrajnega sodišča v Mariboru se število »11« nadomesti s številom »13« in za eno mesto določi sedež v Rušah in za eno mesto določi sedež v Pesnici,
– pri območju Okrajnega sodišča v Novi Gorici se število »2« nadomesti s številom »3«,
– pri območju Okrajnega sodišča na Ptuju se število »3« nadomesti s številom »4«,
– pri območju Okrajnega sodišča v Radovljici se število »1« nadomesti s številom »2« in za eno mesto določi sedež na Bledu,
– pri območju Okrajnega sodišča v Slovenski Bistrici se število »1« nadomesti s številom »2,
– pri območju Okrajnega sodišča v Slovenj Gradcu se število »2« nadomesti s številom »4« in za eno mesto določi sedež v Radljah ob Dravi in za eno mesto določi sedež v Ravnah na Koroškem,
– pri območju Okrajnega sodišča v Škofji Loki se število »1« nadomesti s številom »2«,
– pri območju Okrajnega sodišča v Šmarjah pri Jelšah se število »1« nadomesti s številom »2« in za eno mesto določi sedež v Rogaški Slatini,
– pri območju Okrajnega sodišča v Trbovljah se število »2« nadomesti s številom »3« in za eno mesto določi sedež v Hrastniku,
– pri območju Okrajnega sodišča v Velenju se število »2« nadomesti s številom »3«,
– pri območju Okrajnega sodišča na Vrhniki se število »1« nadomesti s številom »2« in za eno mesto določi sedež v Logatcu,
– pri območju Okrajnega sodišča v Žalcu se število »1« nadomesti s številom »2«.
4. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 704-17/2006
Ljubljana, dne 22. januarja 2007
EVA 2006-2011-0112
dr. Lovro Šturm l.r.
Minister
za pravosodje