Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2007 z dne 3. 8. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2007 z dne 3. 8. 2007

Kazalo

3839. Navodilo o spremembah Navodila o vsebini, obliki, načinu izdaje in razveljavitve oziroma prenehanja dovoljenja za prebivanje, stran 10067.

Na podlagi četrtega odstavka 46. člena Zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 107/06 - uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za notranje zadeve
N A V O D I L O
o spremembah Navodila o vsebini, obliki, načinu izdaje in razveljavitve oziroma prenehanja dovoljenja za prebivanje
1. člen
V Navodilu o vsebini, obliki, načinu izdaje in razveljavitve oziroma prenehanja dovoljenja za prebivanje (Uradni list RS, št. 45/00 in 43/04) se v 1. členu drugi stavek spremeni tako, da glasi:
»O vloženi prošnji za izdajo ali podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje oziroma za izdajo nadaljnjega dovoljenja za začasno prebivanje se izda potrdilo na obrazcu iz priloge št. 2 tega navodila.«.
2. člen
Prilogi št. 1 in 2 navodila se nadomestita z novima prilogama št. 1 in 2, ki sta sestavni del tega navodila in sta objavljeni skupaj z njim.
3. člen
To navodilo začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0101-70/2007 (1341-01)
Ljubljana, dne 27. julija 2007
EVA 2007-1711-0036
Dragutin Mate l.r.
Minister
za notranje zadeve

AAA Zlata odličnost