Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2007 z dne 24. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2007 z dne 24. 7. 2007

Kazalo

3697. Aneks h Kolektivni pogodbi o oblikovanju pokojninskega načrta za javne uslužbence, stran 9424.

Na podlagi 33. člena in drugega odstavka 21. člena Kolektivne pogodbe o oblikovanju pokojninskega načrta za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 11/04 in 34/04) Vlada Republike Slovenije z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja sklepa
A N E K S
h Kolektivni pogodbi o oblikovanju pokojninskega načrta za javne uslužbence
1. člen
(provizija za upravljanje Zaprtega vzajemnega pokojninskega sklada za javne uslužbence)
Provizija za upravljanje Zaprtega vzajemnega pokojninskega sklada za javne uslužbence, ki je določena v odstotku povprečne čiste letne vrednosti sredstev Zaprtega vzajemnega pokojninskega sklada za javne uslužbence od 1. avgusta 2007 znaša največ 0,50%.
2. člen
Podpisniki pogodbe o upravljanju se dogovorijo, da bo upravljavec Zaprtega vzajemnega pokojninskega sklada za javne uslužbence v primeru, ko bosta vstopna provizija in provizija za upravljanje presegli dejanske stroške upravljanja Zaprtega vzajemnega pokojninskega sklada za javne uslužbence, zaračunal samo dejanske stroške upravljanja Zaprtega vzajemnega pokojninskega sklada za javne uslužbence.
3. člen
V 30 dneh od objave v Uradnem listu Republike Slovenije se uskladi Pogodba o upravljanju Zaprtega vzajemnega pokojninskega sklada za javne uslužbence v delu, ki ureja višino provizije za upravljanje.
4. člen
Ta aneks začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Vlada Republike Slovenije:
 
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance
 
dr. Gregor Virant l.r.
Minister
za javno upravo
 
Odbora zaprtega vzajemnega
pokojninskega sklada
za javne uslužbence:
Branimir Štrukelj l.r.
Predsednik
Št. 010-27/2007/19
Ljubljana, dne 17. julija 2007
EVA 2007-3111-0017
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je dne 20. 7. 2007 izdalo potrdilo št. 02047-3/2007-2 o tem, da je Aneks h Kolektivni pogodbi o oblikovanju pokojninskega načrta za javne uslužbence vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 23.

AAA Zlata odličnost