Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2007 z dne 18. 5. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2007 z dne 18. 5. 2007

Kazalo

2366. Pravilnik o spremembah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja visokega šolstva, znanosti in tehnologije v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov, stran 5994.

Na podlagi 74. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo in 93/05), za izvajanje 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo in 1-7/07 – odl. US št. U-I-60/06-200, U-I-214/06-22 in U-I-228/06-16 z dne 7. 12. 2006) ter 3. in 4. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05, 12/06, 36/06, 46/06, 128/06 in 37/07), izdaja minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja visokega šolstva, znanosti in tehnologije v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
1. člen
V Pravilniku o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja visokega šolstva, znanosti in tehnologije v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov (Uradni list RS, št. 106/05, 20/06 in 65/06) se prva tabela v drugem odstavku 2. člena nadomesti s tabelo:
+------+---------------------+--------+--------------+-------+
|ŠIFRA | NAZIV PRORAČUNSKEGA |ŠIFRA DM|  IME    |PLAČNI |
| PU |   UPORABNIKA   |    | DELOVNEGA  |RAZRED |
|   |           |    |  MESTA   |    |
+------+---------------------+--------+--------------+-------+
|70742 |UNIVERZA V      |B019303 |Dekan/direktor| 56  |
|   |LJUBLJANI,      |    |ČUDČU     |    |
|   |BIOTEHNIŠKA     |    |       |    |
|   |FAKULTETA      |    |       |    |
+------+---------------------+--------+--------------+-------+
|70858 |UNIVERZA V      |B019303 |Dekan/direktor| 55  |
|   |LJUBLJANI, EKONOMSKA |    |ČUDČU     |    |
|   |FAKULTETA      |    |       |    |
+------+---------------------+--------+--------------+-------+
|70785 |UNIVERZA V      |B019303 |Dekan/direktor| 53  |
|   |LJUBLJANI, FAKULTETA |    |ČUDČU     |    |
|   |ZA ARHITEKTURO    |    |       |    |
+------+---------------------+--------+--------------+-------+
|70823 |UNIVERZA V      |B019303 |Dekan/direktor| 55  |
|   |LJUBLJANI, FAKULTETA |    |ČUDČU     |    |
|   |ZA DRUŽBENE VEDE   |    |       |    |
+------+---------------------+--------+--------------+-------+
|70866 |UNIVERZA V      |B019303 |Dekan/direktor| 55  |
|   |LJUBLJANI, FAKULTETA |    |ČUDČU     |    |
|   |ZA ELEKTROTEHNIKO  |    |       |    |
+------+---------------------+--------+--------------+-------+
|70807 |UNIVERZA V      |B019303 |Dekan/direktor| 54  |
|   |LJUBLJANI, FAKULTETA |    |ČUDČU     |    |
|   |ZA FARMACIJO     |    |       |    |
+------+---------------------+--------+--------------+-------+
|70882 |UNIVERZA V      |B019303 |Dekan/direktor| 55  |
|   |LJUBLJANI, FAKULTETA |    |ČUDČU     |    |
|   |ZA GRADBENIŠTVO IN  |    |       |    |
|   |GEODEZIJO      |    |       |    |
+------+---------------------+--------+--------------+-------+
|70793 |UNIVERZA V      |B019303 |Dekan/direktor| 55  |
|   |LJUBLJANI, FAKULTETA |    |ČUDČU     |    |
|   |ZA KEMIJO IN     |    |       |    |
|   |KEMIJSKO TEHNOLOGIJO |    |       |    |
+------+---------------------+--------+--------------+-------+
|70890 |UNIVERZA V      |B019303 |Dekan/direktor| 54  |
|   |LJUBLJANI, FAKULTETA |    |ČUDČU     |    |
|   |ZA MATEMATIKO IN   |    |       |    |
|   |FIZIKO        |    |       |    |
+------+---------------------+--------+--------------+-------+
|70920 |UNIVERZA V      |B019303 |Dekan/direktor| 54  |
|   |LJUBLJANI, FAKULTETA |    |ČUDČU     |    |
|   |ZA POMORSTVO IN   |    |       |    |
|   |PROMET        |    |       |    |
+------+---------------------+--------+--------------+-------+
|70874 |UNIVERZA V      |B019303 |Dekan/direktor| 54  |
|   |LJUBLJANI, FAKULTETA |    |ČUDČU     |    |
|   |ZA RAČUNALNIŠTVO IN |    |       |    |
|   |INFORMATIKO     |    |       |    |
+------+---------------------+--------+--------------+-------+
|70750 |UNIVERZA V      |B019303 |Dekan/direktor| 55  |
|   |LJUBLJANI, FAKULTETA |    |ČUDČU     |    |
|   |ZA STROJNIŠTVO    |    |       |    |
+------+---------------------+--------+--------------+-------+
|70637 |UNIVERZA V      |B019303 |Dekan/direktor| 53  |
|   |LJUBLJANI,FAKULTETA |    |ČUDČU     |    |
|   |ZA SOCIALNO DELO   |    |       |    |
+------+---------------------+--------+--------------+-------+
|70840 |UNIVERZA V      |B019303 |Dekan/direktor| 55  |
|   |LJUBLJANI, FAKULTETA |    |ČUDČU     |    |
|   |ZA ŠPORT       |    |       |    |
+------+---------------------+--------+--------------+-------+
|70645 |UNIVERZA V      |B019303 |Dekan/direktor| 54  |
|   |LJUBLJANI, FAKULTETA |    |ČUDČU     |    |
|   |ZA UPRAVO      |    |       |    |
+------+---------------------+--------+--------------+-------+
|70726 |UNIVERZA V      |B019303 |Dekan/direktor| 55  |
|   |LJUBLJANI,      |    |ČUDČU     |    |
|   |FILOZOFSKA FAKULTETA |    |       |    |
+------+---------------------+--------+--------------+-------+
|70831 |UNIVERZA V      |B019303 |Dekan/direktor| 56  |
|   |LJUBLJANI,      |    |ČUDČU     |    |
|   |MEDICINSKA FAKULTETA |    |       |    |
+------+---------------------+--------+--------------+-------+
|70815 |UNIVERZA V      |B019303 |Dekan/direktor| 55  |
|   |LJUBLJANI,      |    |ČUDČU     |    |
|   |NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA |    |       |    |
|   |FAKULTETA      |    |       |    |
+------+---------------------+--------+--------------+-------+
|70670 |UNIVERZA V      |B019303 |Dekan/direktor| 54  |
|   |LJUBLJANI, PEDAGOŠKA |    |ČUDČU     |    |
|   |FAKULTETA V     |    |       |    |
|   |LJUBLJANI      |    |       |    |
+------+---------------------+--------+--------------+-------+
|70734 |UNIVERZA V      |B019303 |Dekan/direktor| 54  |
|   |LJUBLJANI, PRAVNA  |    |ČUDČU     |    |
|   |FAKULTETA      |    |       |    |
+------+---------------------+--------+--------------+-------+
|70777 |Univerza v      |B019303 |Dekan/direktor| 52  |
|   |Ljubljani, TEOLOŠKA |    |ČUDČU     |    |
|   |FAKULTETA      |    |       |    |
+------+---------------------+--------+--------------+-------+
|70769 |UNIVERZA V      |B019303 |Dekan/direktor| 54  |
|   |LJUBLJANI,      |    |ČUDČU     |    |
|   |VETERINARSKA     |    |       |    |
|   |FAKULTETA      |    |       |    |
+------+---------------------+--------+--------------+-------+
|70688 |UNIVERZA V      |B019303 |Dekan/direktor| 53  |
|   |LJUBLJANI, AKADEMIJA |    |ČUDČU     |    |
|   |ZA GLASBO      |    |       |    |
+------+---------------------+--------+--------------+-------+
|70700 |UNIVERZA V      |B019303 |Dekan/direktor| 53  |
|   |LJUBLJANI, AKADEMIJA |    |ČUDČU     |    |
|   |ZA GLEDALIŠČE,    |    |       |    |
|   |RADIO, FILM IN    |    |       |    |
|   |TELEVIZIJO      |    |       |    |
+------+---------------------+--------+--------------+-------+
|70696 |UNIVERZA V      |B019303 |Dekan/direktor| 53  |
|   |LJUBLJANI, AKADEMIJA |    |ČUDČU     |    |
|   |ZA LIKOVNO UMETNOST |    |       |    |
|   |IN OBLIKOVANJE    |    |       |    |
+------+---------------------+--------+--------------+-------+
|70629 |UNIVERZA V      |B019303 |Dekan/direktor| 55  |
|   |LJUBLJANI, VISOKA  |    |ČUDČU     |    |
|   |ŠOLA ZA ZDRAVSTVO  |    |       |    |
+------+---------------------+--------+--------------+-------+
|70904 |Univerza v Mariboru, |B019303 |Dekan/direktor| 54  |
|   |Ekonomsko - poslovna |    |ČUDČU     |    |
|   |fakulteta      |    |       |    |
+------+---------------------+--------+--------------+-------+
|70904 |Univerza v Mariboru, |B019303 |Dekan/direktor| 55  |
|   |Fakulteta za     |    |ČUDČU     |    |
|   |elektrotehniko,   |    |       |    |
|   |računalništvo in   |    |       |    |
|   |informatiko     |    |       |    |
+------+---------------------+--------+--------------+-------+
|70904 |Univerza v Mariboru, |B019303 |Dekan/direktor| 53  |
|   |Fakulteta za     |    |ČUDČU     |    |
|   |gradbeništvo     |    |       |    |
+------+---------------------+--------+--------------+-------+
|70904 |Univerza v Mariboru, |B019303 |Dekan/direktor| 53  |
|   |Fakulteta za kemijo |    |ČUDČU     |    |
|   |in kemijsko     |    |       |    |
|   |tehnologijo     |    |       |    |
+------+---------------------+--------+--------------+-------+
|70904 |Univerza v Mariboru, |B019303 |Dekan/direktor| 53  |
|   |Fakulteta za     |    |ČUDČU     |    |
|   |kmetijstvo      |    |       |    |
+------+---------------------+--------+--------------+-------+
|70904 |Univerza v Mariboru, |B019303 |Dekan/direktor| 52  |
|   |Fakulteta za     |    |ČUDČU     |    |
|   |logistiko      |    |       |    |
+------+---------------------+--------+--------------+-------+
|70904 |Univerza v Mariboru, |B019303 |Dekan/direktor| 53  |
|   |Fakulteta za     |    |ČUDČU     |    |
|   |naravoslovje in   |    |       |    |
|   |matematiko      |    |       |    |
+------+---------------------+--------+--------------+-------+
|70904 |Univerza v Mariboru, |B019303 |Dekan/direktor| 54  |
|   |Fakulteta za     |    |ČUDČU     |    |
|   |organizacijske vede |    |       |    |
+------+---------------------+--------+--------------+-------+
|70904 |Univerza v Mariboru, |B019303 |Dekan/direktor| 55  |
|   |Fakulteta za     |    |ČUDČU     |    |
|   |strojništvo     |    |       |    |
+------+---------------------+--------+--------------+-------+
|70904 |Univerza v Mariboru, |B019303 |Dekan/direktor| 52  |
|   |Fakulteta za     |    |ČUDČU     |    |
|   |varnostne vede    |    |       |    |
+------+---------------------+--------+--------------+-------+
|70904 |Univerza v Mariboru, |B019303 |Dekan/direktor| 53  |
|   |Fakulteta za     |    |ČUDČU     |    |
|   |zdravstvene vede   |    |       |    |
+------+---------------------+--------+--------------+-------+
|70904 |Univerza v Mariboru, |B019303 |Dekan/direktor| 54  |
|   |Filozofska fakulteta |    |ČUDČU     |    |
+------+---------------------+--------+--------------+-------+
|70904 |Univerza v Mariboru, |B019303 |Dekan/direktor| 52  |
|   |Medicinska fakulteta |    |ČUDČU     |    |
+------+---------------------+--------+--------------+-------+
|70904 |Univerza v Mariboru, |B019303 |Dekan/direktor| 53  |
|   |Pedagoška fakulteta |    |ČUDČU     |    |
+------+---------------------+--------+--------------+-------+
|70904 |Univerza v Mariboru, |B019303 |Dekan/direktor| 53  |
|   |Pravna fakulteta   |    |ČUDČU     |    |
+------+---------------------+--------+--------------+-------+
|72079 |UNIVERZA V MARIBORU, |B019303 |Dekan/direktor| 53  |
|   |UNIVERZITETNA    |    |ČUDČU     |    |
|   |KNJIŽNICA MARIBOR  |    |       |    |
+------+---------------------+--------+--------------+-------+
|63126 |UNIVERZA V MARIBORU, |B019303 |Dekan/direktor| 52  |
|   |ŠTUDENTSKI DOMOVI  |    |ČUDČU     |    |
+------+---------------------+--------+--------------+-------+
|66150 |Univerza na     |B019303 |Dekan/direktor| 52  |
|   |Primorskem,     |    |ČUDČU     |    |
|   |Fakulteta za     |    |       |    |
|   |humanistične študije |    |       |    |
|   |Koper        |    |       |    |
+------+---------------------+--------+--------------+-------+
|66150 |Univerza na     |B019303 |Dekan/direktor| 53  |
|   |Primorskem,     |    |ČUDČU     |    |
|   |Fakulteta za     |    |       |    |
|   |management Koper   |    |       |    |
+------+---------------------+--------+--------------+-------+
|66150 |Univerza na     |B019303 |Dekan/direktor| 52  |
|   |Primorskem,     |    |ČUDČU     |    |
|   |Fakulteta za     |    |       |    |
|   |matematiko,     |    |       |    |
|   |naravoslovje in   |    |       |    |
|   |informacijske    |    |       |    |
|   |tehnologije Koper  |    |       |    |
+------+---------------------+--------+--------------+-------+
|66150 |Univerza na     |B019303 |Dekan/direktor| 52  |
|   |Primorskem,     |    |ČUDČU     |    |
|   |Pedagoška fakulteta |    |       |    |
|   |Koper        |    |       |    |
+------+---------------------+--------+--------------+-------+
|66150 |Univerza na     |B019303 |Dekan/direktor| 53  |
|   |Primorskem,     |    |ČUDČU     |    |
|   |Turistica - Visoka  |    |       |    |
|   |šola za turizem   |    |       |    |
|   |Portorož       |    |       |    |
+------+---------------------+--------+--------------+-------+
|66150 |Univerza na     |B019303 |Dekan/direktor| 52  |
|   |Primorskem, Visoka  |    |ČUDČU     |    |
|   |šola za zdravstvo  |    |       |    |
|   |Izola        |    |       |    |
+------+---------------------+--------+--------------+-------+
|66150 |Univerza na     |B019303 |Dekan/direktor| 53  |
|   |Primorskem,     |    |ČUDČU     |    |
|   |Znanstveno-     |    |       |    |
|   |raziskovalno     |    |       |    |
|   |središče Koper    |    |       |    |
+------+---------------------+--------+--------------+-------+
|66150 |Univerza na     |B019303 |Dekan/direktor| 52  |
|   |Primorskem,     |    |ČUDČU     |    |
|   |Primorski inštitut  |    |       |    |
|   |za naravoslovne in  |    |       |    |
|   |tehnične vede Koper |    |       |    |
+------+---------------------+--------+--------------+-------+
|66150 |Univerza na     |B019303 |Dekan/direktor| 50  |
|   |Primorskem,     |    |ČUDČU     |    |
|   |Študentski domovi  |    |       |    |
+------+---------------------+--------+--------------+-------+
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0071-7/2005/59
Ljubljana, dne 9. maja 2007
EVA 2007-3211-0016
dr. Jure Zupan l.r.
Minister
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo

AAA Zlata odličnost