Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2007 z dne 18. 5. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2007 z dne 18. 5. 2007

Kazalo

2365. Pravilnik o višješolskem študijskem programu Živilstvo in prehrana, stran 5994.

Na podlagi 16. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – UPB4) in v skladu s 15. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 98/05 in 16/07 – prečiščeno besedilo) ter v povezavi s 17. in 23. členom Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/04) minister za šolstvo in šport izdaja
P R A V I L N I K
o višješolskem študijskem programu Živilstvo in prehrana
1. člen
Na predlog Strokovnega sveta Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje, sprejet na 95. seji 18. decembra 2006, minister za šolstvo in šport sprejme višješolski študijski program Živilstvo in prehrana za pridobitev naziva strokovne izobrazbe inženir / inženirka živilstva in prehrane.
2. člen
Študijski program iz prejšnjega člena objavi Ministrstvo za šolstvo in šport v posebni publikaciji oziroma na elektronskem mediju in se začne izvajati z začetkom študijskega leta 2007/2008.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-26/2007
Ljubljana, dne 12. marca 2007
EVA 2007-3311-0047
dr. Milan Zver l.r.
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost