Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2007 z dne 9. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2007 z dne 9. 3. 2007

Kazalo

1003. Pravilnik o spremembi Pravilnika o odvzemu osebkov vrste rjavega medveda (Ursus arctos) iz narave, stran 2627.

Na podlagi 7.a člena Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/04, 109/04 in 84/05) izdaja minister za okolje in prostor
P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o odvzemu osebkov vrste rjavega medveda (Ursus arctos) iz narave
1. člen
V Pravilniku o odvzemu osebkov vrste rjavega medveda (Ursus arctos) iz narave (Uradni list RS, št. 87/05 in 17/06) se priloga nadomesti z novo prilogo, ki je sestavni del tega pravilnika.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0071-27/2007/11
Ljubljana, dne 28. februarja 2007
EVA 2006-2511-0190
Janez Podobnik l.r.
Minister
za okolje in prostor
  PRILOGA

  Načrtovani odstrel osebkov v obdobju od 1. januarja do 30.
aprila in od 1. oktobra do 31. decembra 2007

                I.
  1. V osrednjem območju življenjskega prostora vrste rjavega
medveda se izvede načrtovani odstrel 83 osebkov v naslednjih
lovsko upravljavskih območjih in težnostnih kategorijah:
  - v delu Kočevsko belokranjskega LUO z lovišči Loka pri
Črnomlju, Sinji vrh, Črnomelj, Banja Loka-Kostel, Kočevje, Mala
gora, Struge na Dolenjskem, Draga, Osilnica, Velike Lašče,
Lazina, Velike Poljane, Loški potok, Ribnica, Dolenja vas,
Sodražica, Turjak, Predgrad, Dragatuš, Dobrepolje, Suha krajina
in Taborska jama ter lovišča s posebnim namenom Medved, Snežnik
Kočevska Reka in Žitna gora:

+--------------+----------+----------+---------+---------+
|Težnostna   | Do 100 kg|Od 100 do | Nad 150 | Skupaj |
|kategorija  |     | 150 kg |  kg  |     |
|       |     |     |     |     |
+--------------+----------+----------+---------+---------+
|Število    |  34  |  7   |  3  |  41  |
|osebkov    |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |
+--------------+----------+----------+---------+---------+


  - v delu Notranjskega LUO z lovišči Begunje, Cerknica,
Cajnarje, Grahovo, Rakek, Žilce, Lož-Stari trg, Iga vas, Babno
polje, Gornje jezero, Kozlek, Trnovo, Mokrc, Rakitna, Tabor
Zagorje, Prestranek, Javornik-Postojna, Pivka, Borovnica, Nova
vas, Ig, Rakovnik-Škofljica in Tomišelj ter lovišča s posebnim
namenom Jelen in Ljubljanski vrh:

+--------------+----------+----------+---------+---------+
|Težnostna   | Do 100 kg|Od 100 do | Nad 150 | Skupaj |
|kategorija  |     | 150 kg |  kg  |     |
|       |     |     |     |     |
+--------------+----------+----------+---------+---------+
|Število    |  31  |  7   |  3  |  37  |
|osebkov    |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |
+--------------+----------+----------+---------+---------+


  - v delu Zahodno visoko kraškega LUO, severozahodno od
avtoceste Ljubljana - Razdrto, ki obsega lovišča Planina,
Hrenovice, Bukovje, Črna jama, Idrija, Javornik, Krekovše, Col,
Kozje stena, Nanos, Trebuša, Logatec - del lovišča severno od
avtoceste Ljubljana-Razdrto, Hotedršica, Trnovski gozd in
Vrhnika - del lovišča južno od železniške proge Ljubljana-
Postojna:

+--------------+----------+----------+---------+---------+
|Težnostna   | Do 100 kg|Od 100 do | Nad 150 | Skupaj |
|kategorija  |     | 150 kg |  kg  |     |
|       |     |     |     |     |
+--------------+----------+----------+---------+---------+
|Število    |   2  |  1   |  1  |  4  |
|osebkov    |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |
+--------------+----------+----------+---------+---------+


  - v delu Novomeškega LUO z loviščem Plešivica - Žužemberk -
desni breg reke Krke:

+--------------+----------+----------+---------+---------+
|Težnostna   | Do 100 kg|Od 100 do | Nad 150 | Skupaj |
|kategorija  |     | 150 kg |  kg  |     |
|       |     |     |     |     |
+--------------+----------+----------+---------+---------+
|Število    |   1  |  0   |  0  |  1  |
|osebkov    |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |
+--------------+----------+----------+---------+---------+


  2. V robnem območju življenjskega prostora vrste rjavega
medveda se izvede načrtovani odstrel 17 osebkov v naslednjih
lovsko upravljavskih območjih in težnostnih kategorijah:
  - v delu Kočevsko belokranjskega LUO, ki obsega lovišča
Suhor, Metlika, Gradac, Adlešiči, Vinica, Smuk-Semič, Krka in
Grosuplje:

+--------------+----------+----------+---------+---------+
|Težnostna   | Do 100 kg|Od 100 do | Nad 150 | Skupaj |
|kategorija  |     | 150 kg |  kg  |     |
|       |     |     |     |     |
+--------------+----------+----------+---------+---------+
|Število    |   2  |  2   |  0  |  4  |
|osebkov    |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |
+--------------+----------+----------+---------+---------+


  - v delu Novomeškega LUO, ki obsega lovišča Plešivica -
Žužemberk - levi breg reke Krke, Toplice, Padež, Novo mesto,
Dobrnič, Gorjanci, Brusnice, Orehovica, Šentjernej, Trebnje,
Veliki Gaber in Mirna peč
  in
  v delu Posavskega LUO, ki obsega lovišča Kostanjevica na
Krki, Podbočje, Cerklje ob Krki, Čatež ob Savi in Mokrice:

+--------------+----------+----------+---------+---------+
|Težnostna   | Do 100 kg|Od 100 do | Nad 150 | Skupaj |
|kategorija  |     | 150 kg |  kg  |     |
|       |     |     |     |     |
+--------------+----------+----------+---------+---------+
|Število    |   3  |  2   |  0  |  5  |
|osebkov    |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |
+--------------+----------+----------+---------+---------+


  - v delu Zasavskega LUO, ki obsega lovišča Višnja gora,
Ivančna gorica in Šentvid pri Stični, in sicer južno od
avtoceste Ljubljana - Korenitka:

+--------------+----------+----------+---------+---------+
|Težnostna   | Do 100 kg|Od 100 do | Nad 150 | Skupaj |
|kategorija  |     | 150 kg |  kg  |     |
|       |     |     |     |     |
+--------------+----------+----------+---------+---------+
|Število    |   1  |  0   |  0  |  1  |
|osebkov    |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |
+--------------+----------+----------+---------+---------+


  - v delu Primorskega LUO, ki obsega lovišča Senožeče, Timav
- Vreme, Slavnik - Materija, Žabnik - Obrov, Podgorje, Videž -
Kozina, Gaberk - Divača, Vrhe - Vrabče, Raša - Štorje, Bukovca,
Brkini, Prem in Gradišče - Košana
  in
  v delu Notranjskega LUO, ki obsega lovišče Zemon:

+--------------+----------+----------+---------+---------+
|Težnostna   | Do 100 kg|Od 100 do | Nad 150 | Skupaj |
|kategorija  |     | 150 kg |  kg  |     |
|       |     |     |     |     |
+--------------+----------+----------+---------+---------+
|Število    |   4  |  2   |  0  |  6  |
|osebkov    |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |
+--------------+----------+----------+---------+---------+


  - v delu Zahodno visoko kraškega LUO, severozahodno od
avtoceste Ljubljana - Razdrto, ki obsega lovišča Dole nad
Idrijo, Jelenk, Čaven, Čepovan, Gorica, Grgar, Hubelj, Lijak,
Most na Soči, Anhovo (levi breg Soče), Vipava, Vojkovo in Rovte
  in
  v delu Triglavskega LUO, ki obsega lovišča Otavnik, Planota
in Porezen:

+--------------+----------+----------+---------+---------+
|Težnostna   | Do 100 kg|Od 100 do | Nad 150 | Skupaj |
|kategorija  |     | 150 kg |  kg  |     |
|       |     |     |     |     |
+--------------+----------+----------+---------+---------+
|Število    |   1  |  0   |  0  |  1  |
|osebkov    |     |     |     |     |
|       |     |     |     |     |
+--------------+----------+----------+---------+---------+
II.
  V obdobju od 1. januarja do 30. aprila se lahko izvede
največ do 70% načrtovanega odstrela.

                III.
  Izjemni odstrel, ki naj bi se izvedel v obdobju, ko
načrtovani odstrel še ne bo izpolnjen, se mora vključiti v
načrtovani odstrel.

                IV.
  Odstrel osebkov iz I. točke te priloge se v lovsko
upravljavskih območjih osrednjega območja življenjskega prostora
vrste rjavega medveda prednostno izvede v pasu približno 1,5 km
okoli naselij, kjer se osebki pogosto pojavljajo oziroma se tam
dalj časa zadržujejo.

AAA Zlata odličnost