Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2007 z dne 9. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2007 z dne 9. 3. 2007

Kazalo

1000. Pravilnik o spremembah Pravilnika o fitosanitarnih zahtevah za lesen pakirni material v mednarodnem prometu, stran 2626.

Na podlagi prvega odstavka 20. člena, četrtega odstavka 42. člena, tretjega odstavka 43.a člena, tretjega odstavka 68. člena in drugega odstavka 95. člena Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 23/05 - uradno prečiščeno besedilo in 61/06 - ZDru-1) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o fitosanitarnih zahtevah za lesen pakirni material v mednarodnem prometu
1. člen
V Pravilniku o fitosanitarnih zahtevah za lesen pakirni material v mednarodnem prometu (Uradni list RS, št. 108/04) se v drugem odstavku 9. člena črta tretja alineja.
Četrta in peta alineja postaneta tretja in četrta alineja.
2. člen
Priloga 1 se nadomesti z novo Prilogo 1, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika.
3. člen
Lesenega pakirnega materiala, ki je bil z metilbromidom zaplinjen in označen pred uveljavitvijo tega pravilnika, ni potrebno ponovno zapliniti v skladu s tem pravilnikom.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-451/2006
Ljubljana, dne 21. februarja 2007
EVA 2007-2311-0043
Marija Lukačič l.r.
Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
  Priloga

  Priloga 1: Zaplinjevanje lesenega pakirnega materiala z
metilbromidom (MB)

+----------------+--------+-----------------------------+
|Temperatura   |Odmerek | Minimalna koncentracija   |
|        |    |               |
|        |    |    (g/m3) po:      |
|        |    +-------+------+------+-------+
|        |    |2 urah | 4  | 12 | 24  |
|        |    |    | urah | urah | urah |
|        |    |    |   |   |    |
+----------------+--------+-------+------+------+-------+
|21 oC ali več  |  48  | 36  | 31 | 28 | 24  |
|        |    |    |   |   |    |
+----------------+--------+-------+------+------+-------+
|16 oC ali več  |  56  | 42  | 36 | 32 | 28  |
|        |    |    |   |   |    |
+----------------+--------+-------+------+------+-------+
|10 oC ali več  |  64  | 48  | 42 | 36 | 32  |
|        |    |    |   |   |    |
+----------------+--------+-------+------+------+-------+


  Minimalna temperatura pri zaplinjevanju je 10 °C in
minimalni čas zaplinjevanja je 24 ur. Preverjanje koncentracije
se opravi najmanj po 2, 4 in 24 urah.

AAA Zlata odličnost