Uradni list

Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2007 z dne 21. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2007 z dne 21. 12. 2007

Kazalo

5930. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o pošiljanju zavarovalno-statističnih podatkov, stran 17071.

Na podlagi 9. točke 109. člena v zvezi s 140. členom in z 8. točko 139. člena in na podlagi 2. točke 256. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 9/07 in 102/07) izdaja Agencija za zavarovalni nadzor
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o pošiljanju zavarovalno-statističnih podatkov
1. člen
V prvem odstavku 2. člena Sklepa o pošiljanju zavarovalno-statističnih podatkov (Uradni list RS, št. 125/06; v nadaljevanju Sklep) se za besedilom »Zavarovalnice morajo zbirati statistične podatke o spremembah pri dolgoročnih zavarovanjih« doda besedilo »ločeno za zavarovalne in finančne pogodbe«.
2. člen
V prvem odstavku 3. člena Sklepa se za besedilom »... po zavarovanjih in odškodninah oziroma zavarovalninah za dolgoročna zavarovanja« doda besedilo »ločeno za zavarovalne in finančne pogodbe«.
3. člen
V 4. členu se doda nov drugi odstavek:
»(2) Zavarovalnica mora obrazce St-19, St-20, St-21 in St-37 izpolniti za obe vrsti pogodb: posebej za zavarovalne pogodbe in posebej za finančne pogodbe.«
4. člen
Obrazce St-19, St-20, St-21 in St-37, ki so priloga Sklepa in so njegov sestavni del, se nadomesti z obrazci, ki so priloga tega sklepa.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Zavarovalnice prvič poročajo po določbah tega sklepa po stanju na dan 31. 12. 2007 in za obdobje od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2007.
Ljubljana, dne 13. decembra 2007
EVA 2007-1611-0219
Predsednik
Strokovnega sveta
Agencije za zavarovalni nadzor
dr. Mihael Perman l. r.

AAA Zlata odličnost