Uradni list

Številka 116
Uradni list RS, št. 116/2007 z dne 17. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 116/2007 z dne 17. 12. 2007

Kazalo

5806. Sklep o spremembah Sklepa o preoblikovanju Zavoda za ribištvo Ljubljana v Javni zavod za ribištvo Slovenije, stran 16499.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS - stari, št. 12/91 in Uradni list RS, št. 45/94 - odl. US, 8/96, 36/00 - ZPDZC in 127/06 - ZJZP) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o spremembah Sklepa o preoblikovanju Zavoda za ribištvo Ljubljana v Javni zavod za ribištvo Slovenije
1. člen
V Sklepu o preoblikovanju Zavoda za ribištvo Ljubljana v Javni zavod za ribištvo Slovenije (Uradni list RS, št. 31/01, 60/01, 4/05, 23/06 in 61/06 - ZSRib) se 5. člen spremeni tako, da glasi:
»V okviru izvajanja registriranih dejavnosti iz prejšnjega člena javni zavod opravlja naslednje dejavnosti:
a) dejavnosti javne službe na področju sladkovodnega ribištva v skladu z zakonom, ki ureja sladkovodno ribištvo,
b) dejavnosti javne službe na področju morskega ribištva v skladu z zakonom, ki ureja morsko ribištvo, in
c) tržno dejavnost, ki obsega:
- raziskovalne in strokovne naloge, ki niso dejavnost javne službe;
- vzrejo in prodajo rib ter ribiških potrebščin;
- izdajanje strokovnih revij in druge periodike;
- izvajanje izobraževanja;
- druge naloge, določene v letnem programu dela in finančnem načrtu zavoda.«.
2. člen
6. člen se črta.
3. člen
Besedilo 18. člena se spremeni tako, da glasi:
»Sredstva, potrebna za izvajanje dejavnosti iz 5. člena tega sklepa, javni zavod pridobiva iz državnega proračuna, s prodajo blaga in storitev, donacijami, dotacijami, darili in iz drugih virov.
Javni zavod pridobiva sredstva iz državnega proračuna na osnovi programa dela in finančnega načrta, ki ga za posamezno leto potrdi Vlada Republike Slovenije.«.
4. člen
Besedilo 19. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Sredstva iz državnega proračuna ter druga javna sredstva in prihodki iz naslova opravljanja javne službe se lahko porabijo samo za opravljanje javne službe.
Prihodki in odhodki iz naslova opravljanja javne službe ter prihodki in odhodki iz naslova tržnih dejavnosti se vodijo na dveh ločenih računih.«.
5. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01403-58/2007/7
Ljubljana, dne 6. decembra 2007
EVA 2007-2311-0178
Vlada Republike Slovenije
 
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti