Uradni list

Številka 116
Uradni list RS, št. 116/2007 z dne 17. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 116/2007 z dne 17. 12. 2007

Kazalo

5804. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o kategorizaciji državnih cest, stran 16495.

Na podlagi prvega in tretjega odstavka 17. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 - uradno prečiščeno besedilo) in Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o kategorizaciji državnih cest
1. člen
V Uredbi o kategorizaciji državnih cest (Uradni list RS, št. 33/98, 48/99, 102/99, 69/00, 79/00, 97/00, 62/01, 82/01, 52/02, 95/02, 18/03, 65/03, 119/03, 131/04 - odl. US, 86/05, 118/05, 71/06 in 98/06) se v 3. členu spremenita potek in dolžina avtoceste, označene s številko A2, kakor je navedeno:
+--------+-------+-------------------+-------+-------+--------+
|Številka|Začetek|Potek ceste    | Konec |Dolžina| Namen |
| ceste |  na |          | na  |(v km) |uporabe |
+--------+-------+-------------------+-------+-------+--------+
|  A2  | meja A|Predor Karavanke- |meja HR|140,970|  MV  |
|    |    |Vrba[-Lesce-    |    |    |    |
|    |    |Črnivec]-Lešnica- |    |    |    |
|    |    |Podtabor-Kranj-  |    |    |    |
|    |    |Ljubljana[-    |    |    |    |
|    |    |Šentvid-Koseze]-po |    |    |    |
|    |    |A1-Malence-Višnja |    |    |    |
|    |    |Gora-Bič-Pluska[- |    |    |    |
|    |    |Trebnje]-Hrastje- |    |    |    |
|    |    |Novo mesto-Lešnica |    |    |    |
|    |    |[-Otočec]-Kronovo- |    |    |    |
|    |    |Drnovo-Obrežje   |    |    |    |
+--------+-------+-------------------+-------+-------+--------+
2. člen
V 4. členu se spremenita potek in dolžina hitre ceste, označene s številko H1, kakor je navedeno:
+-----------+-------+------------------+-----+-------+---------+
| Številka |Začetek|Potek ceste    |Konec|Dolžina| Namen |
|  ceste  | na  |         | na | (v km)| uporabe |
+-----------+-------+------------------+-----+-------+---------+
|  H1   | A2  |Črnivec-Lešnica in| A2 | 29,620|  MV  |
|      |    |Pluska-Trebnje-  |   |    |     |
|      |    |Hrastje ter    |   |    |     |
|      |    |Lešnica-Kronovo  |   |    |     |
+-----------+-------+------------------+-----+-------+---------+
3. člen
V 5. členu se spremenita potek in dolžina glavnih cest I. reda, označenih s številkama 2 in 9, kakor je navedeno:
+----------+-------+-------------------+-----+-------+---------+
| Številka |Začetek|Potek ceste    |Konec|Dolžina| Namen |
|  ceste |  na |          | na | (v km)| uporabe |
+----------+-------+-------------------+-----+-------+---------+
|   2  |  A1 |Slovenska     | meja| 59,100|  MP  |
|     |    |Bistrica-Hajdina- | HR |    |     |
|     |    |po cesti 9-    |   |    |     |
|     |    |Draženci-Ptuj-   |   |    |     |
|     |    |Ormož-Središče ob |   |    |     |
|     |    |Dravi       |   |    |     |
+----------+-------+-------------------+-----+-------+---------+
|   9  |  1  |Hajdina (Ptuj)-  | meja| 18,070|  MP  |
|     |    |Gruškovje     | HR |    |     |
+----------+-------+-------------------+-----+-------+---------+
4. člen
V 6. členu se spremenita potek in dolžina glavne ceste II. reda, označene s številko 105, kakor je navedeno:
+----------+-------+-------------------+-----+-------+---------+
| Številka |Začetek|Potek ceste    |Konec|Dolžina| Namen |
|  ceste |  na |          | na | (v km)| uporabe |
+----------+-------+-------------------+-----+-------+---------+
|  105  |  A2 |Novo mesto     | meja| 32,510|  MP  |
|     |    |(Ločna)-Metlika  | HR |    |     |
+----------+-------+-------------------+-----+-------+---------+
Za glavno cesto II. reda, označeno s številko 111, se doda nova glavna cesta II. reda, označena s številko 112, kakor je navedeno:
+-----------+-------+------------------+-----+-------+---------+
| Številka |Začetek|Potek ceste    |Konec|Dolžina| Namen |
|  ceste  | na  |         | na | (v km)| uporabe |
+-----------+-------+------------------+-----+-------+---------+
|  112  |meja A |Holmec-Poljana-  | 4 | 19,040|  MP  |
|      |    |Ravne-Dravograd  |   |    |     |
+-----------+-------+------------------+-----+-------+---------+
5. člen
V 7. členu se spremenita potek in dolžina regionalnih cest I. reda, označenih s številkama 226 in 229, ter začetek regionalne ceste I. reda, označene s številko 227, kakor je navedeno:
+-----------+-------+------------------+-----+-------+---------+
| Številka |Začetek|Potek ceste    |Konec|Dolžina| Namen |
|  ceste  | na  |         | na | (v km)| uporabe |
+-----------+-------+------------------+-----+-------+---------+
|  226  |    |IZBRIS CESTE   |   |  0  |     |
+-----------+-------+------------------+-----+-------+---------+
|  227  | 112 |Ravne-Kotlje-   | 4 | 14,754|  MP  |
|      |    |Slovenj Gradec  |   |    |     |
+-----------+-------+------------------+-----+-------+---------+
|  229  |  2  |Ptuj (Budina)-  | 3 | 24,180|  MP  |
|      |    |Rogoznica-    |   |    |     |
|      |    |Senarska-Lenart  |   |    |     |
+-----------+-------+------------------+-----+-------+---------+
6. člen
V 8. členu se spremenita potek in dolžina regionalnih cest II. reda, označenih s številkama 405 in 432, ter začetek regionalne ceste II. reda, označene s številko 425, kakor je navedeno:
+-----------+-------+------------------+-----+-------+---------+
| Številka |Začetek|Potek ceste    |Konec|Dolžina| Namen |
|  ceste  | na  |         | na | (v km)| uporabe |
+-----------+-------+------------------+-----+-------+---------+
|  405  | 409 |Divača-Famlje-  | 6 | 17,470|  MP  |
|      |    |Ribnica      |   |    |     |
+-----------+-------+------------------+-----+-------+---------+
|  425  | 112 |Poljana-Črna-   | 4 | 46,470|  MP  |
|      |    |Šentvid-Šoštanj- |   |    |     |
|      |    |Velenje      |   |    |     |
+-----------+-------+------------------+-----+-------+---------+
|  432  |meja HR|Rogatec-Majšperk- | 2 | 26,923|  MP  |
|      |    |Kidričevo     |   |    |     |
+-----------+-------+------------------+-----+-------+---------+
Za regionalno cesto II. reda, označeno s številko 447, se doda nova regionalna cesta II. reda, označena s številko 448, kakor je navedeno:
+-----------+-------+------------------+-----+-------+---------+
| Številka |Začetek|Potek ceste    |Konec|Dolžina| Namen |
|  ceste  | na  |         | na | (v km)| uporabe |
+-----------+-------+------------------+-----+-------+---------+
|  448  | LC  |[Pluska]-     | 667 | 6,630 |  MP  |
|      |    |Karteljevo-Ločna- |   |    |     |
|      |    |Lešnica[-Otočec] |   |    |     |
+-----------+-------+------------------+-----+-------+---------+
7. člen
V 9. členu se spremenita potek in dolžina regionalnih cest III. reda, označenih s številkami 622, 651, 665, 667, 710 in 714, kakor je navedeno:
+-----------+-------+------------------+-----+-------+---------+
| Številka |Začetek|Potek ceste    |Konec|Dolžina| Namen |
|  ceste  | na  |         | na | (v km)| uporabe |
+-----------+-------+------------------+-----+-------+---------+
|  622  | 405 |Goriče-Kal    | 6 | 16,260|  MP  |
+-----------+-------+------------------+-----+-------+---------+
|  651  | 215 |Trebnje-Novo mesto| 105 | 19,570|  MP  |
|      |    |(Krka) in     |   |    |     |
|      |    |Karteljevo-Novo  |   |    |     |
|      |    |mesto (Bučna vas) |   |    |     |
+-----------+-------+------------------+-----+-------+---------+
|  665  | 417 |Velika Reka-Radeče| 5 | 28,021|  MP  |
+-----------+-------+------------------+-----+-------+---------+
|  667  | 418 |Zbure-Mačkovec  | 448 | 14,670|  MP  |
+-----------+-------+------------------+-----+-------+---------+
|  710  | H2  |Maribor-Vurberk- | 9 | 27,440|  MP  |
|      |    |Ptuj-Hajdina   |   |    |     |
+-----------+-------+------------------+-----+-------+---------+
|  714  | 439 |Videm-Grabonoš-  | 3 | 14,680|  MP  |
|      |    |Spodnji Ivanjci- |   |    |     |
|      |    |Gornja Radgona  |   |    |     |
+-----------+-------+------------------+-----+-------+---------+
Za regionalno cesto III. reda, označeno s številko 746, se doda nova regionalna cesta III. reda, označena s številko 747, kakor je navedeno:
+-----------+-------+------------------+-----+-------+---------+
| Številka |Začetek|Potek ceste    |Konec|Dolžina| Namen |
|  ceste  | na  |         | na | (v km)| uporabe |
+-----------+-------+------------------+-----+-------+---------+
|  747  |  3  |Lenart-Sv.    | 714 | 12,800|  MP  |
|      |    |Trojica-Cogetinci-|   |    |     |
|      |    |Spodnji Ivanjci  |   |    |     |
+-----------+-------+------------------+-----+-------+---------+
Za regionalno cesto III. reda, označeno s številko 748, se dodajo nove regionalne ceste III. reda, označene s številkami 749, 750, 751 in 752, kakor je navedeno:
+-----------+-------+------------------+-----+-------+---------+
| Številka |Začetek|Potek ceste    |Konec|Dolžina|Namen  |
|  ceste  |  na |         |na  |(v km) |uporabe |
+-----------+-------+------------------+-----+-------+---------+
|  749  |  3  |Vosek-Jurovski  |433 |15,830 |MP    |
|      |    |Dol-Lenart    |   |    |     |
+-----------+-------+------------------+-----+-------+---------+
|  750  | 215 |Slovenska vas-  |LC  |2,170 |MP    |
|      |    |Šentrupert    |   |    |     |
+-----------+-------+------------------+-----+-------+---------+
|  751  | 225 |Nizka-Rečica ob  |LC  |0,910 |MP    |
|      |    |Savinji      |   |    |     |
+-----------+-------+------------------+-----+-------+---------+
|  752  | 430 |Arclin-Ljubečna- |107 |8,010 |MP    |
|      |    |Bukovžlak-Teharje |   |    |     |
+-----------+-------+------------------+-----+-------+---------+
Za regionalno cesto III. reda - turistično cesto, označeno s številko 939, se dodata novi regionalni cesti III. reda - turistični cesti, označeni s številkama 940 in 941, kakor je navedeno:
+-----------+-------+------------------+-----+-------+---------+
|Številka  |Začetek|Potek ceste    |Konec|Dolžina|Namen  |
|ceste   |na   |         |na  |(v km) |uporabe |
+-----------+-------+------------------+-----+-------+---------+
|940    |409  |Matavun-Škocjan- |404 |34,180 |MP    |
|      |    |Brkini-Artviže-  |   |    |     |
|      |    |Pregarje-Harije  |   |    |     |
+-----------+-------+------------------+-----+-------+---------+
|941    |714  |Grabonoš-Kapela- |3  |7,390 |MP    |
|      |    |Radenci      |   |    |     |
+-----------+-------+------------------+-----+-------+---------+
8. člen
Ta uredba začne veljati 1. januarja 2008.
Št. 00721-21/2007/5
Ljubljana, dne 6. decembra 2007
EVA 2007-2411-0004
Vlada Republike Slovenje
 
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti