Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2007 z dne 9. 2. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2007 z dne 9. 2. 2007

Kazalo

488. Zakon o predpisani obrestni meri zamudnih obresti (uradno prečiščeno besedilo) (ZPOMZO-1-UPB1), stran 1313.

Na podlagi 153. člena Poslovnika državnega zbora je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 1. februarja 2007 potrdil uradno prečiščeno besedilo Zakona o predpisani obrestni meri zamudnih obresti, ki obsega:
– Zakon o predpisani obrestni meri zamudnih obresti – ZPOMZO-1 (Uradni list RS, št. 56/03 z dne 13. 6. 2003) in
– Zakon o spremembah Zakona o predpisani obrestni meri zamudnih obresti – ZPOMZO-1A (Uradni list RS, št. 105/06 z dne 12. 10. 2006).
Št. 450-06/03-3/4
Ljubljana, dne 1. februarja 2007
EPA 1100-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.
Z A K O N
O PREDPISANI OBRESTNI MERI ZAMUDNIH OBRESTI uradno prečiščeno besedilo (ZPOMZO-1-UPB1)
1. člen
(1) Predpisana obrestna mera zamudnih obresti je letna obrestna mera, po kateri se obrestujejo denarne obveznosti od dneva nastanka dolžnikove zamude do dneva plačila.
(2) Predpisana obrestna mera zamudnih obresti se ne uporablja, če se tako dogovorita upnik in dolžnik.
2. člen
(1) Predpisana obrestna mera zamudnih obresti, ob upoštevanju določbe (d) točke prvega odstavka 3. člena Direktive 2000/35/Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. junija 2000 o boju proti zamudam pri plačilih v trgovinskih poslih (UL L št. 200, z dne 8. 8. 2000, str. 35), je vodilna obrestna mera, povečana za 8 odstotnih točk.
(2) Predpisana obrestna mera iz prvega odstavka tega člena velja za šestmesečno obdobje, ki se začne s 1. januarjem oziroma 1. julijem.
(3) Vodilna obrestna mera je obrestna mera, ki jo uporablja Evropska centralna banka za operacije glavnega refinanciranja, ki jih je opravila pred prvim koledarskim dnem zadevnega šestmesečnega obdobja.
(4) Minister, pristojen za finance, objavi višino tako določene predpisane obrestne mere zamudnih obresti in vse spremembe v Uradnem listu RS.
Zakon o predpisani obrestni meri zamudnih obresti – ZPOMZO-1 (Uradni list RS, št. 56/03) vsebuje naslednje prehodne in končno določbo:
3. člen
(1) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati zakon o predpisani obrestni meri zamudnih obresti in temeljni obrestni meri (Uradni list RS, št. 45/95, 83/2001-OZ in 109/2001).
(2) Za obveznosti in terjatve na osnovi pogodbenih razmerij in vrednostnih papirjev, ki so nastale pred uveljavitvijo tega zakona in vsebujejo temeljno obrestno mero, na dan uveljavitve tega zakona pa še niso dospele, se do prenehanja obveznosti in terjatev uporabljajo dosedanji predpisi glede temeljne obrestne mere.
(3) Za izračun temeljne obrestne mere iz prejšnjega odstavka se uporablja metodologija po zakonu iz prvega odstavka tega člena.
(4) Temeljno obrestno mero iz prejšnjega odstavka do prenehanja obveznosti in terjatev iz drugega odstavka tega člena, izračunava in objavlja Statistični urad Republike Slovenije.
4. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Zakon o spremembah Zakona o predpisani obrestni meri zamudnih obresti – ZPOMZO-1-A (Uradni list RS, št. 105/06) vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo:
3. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Sklep o spremembi predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 55/06).
4. člen
Ta zakon začne veljati 1. januarja 2007.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti