Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2007 z dne 16. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2007 z dne 16. 11. 2007

Kazalo

5180. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o upravljanju s tveganji in izvajanju procesa ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za banke in hranilnice, stran 14113.

Na podlagi 9., 12. in 14. točke 129. člena in 405. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 131/06) ter prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 - uradno prečiščeno besedilo) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o upravljanju s tveganji in izvajanju procesa ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za banke in hranilnice
1. člen
V točki (a) tretjega odstavka 2. člena Sklepa o upravljanju s tveganji in izvajanju procesa ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za banke in hranilnice (Uradni list RS, št. 135/06 in 28/07, v nadaljevanju: sklepa) se pred podpičjem doda "ter ostalih primernih dejavnikov".
2. člen
V prvem stavku 11. člena sklepa se za besedilom "visokih strokovnih" doda beseda "standardih". Za besedo "etičnih" se beseda "standardih" nadomesti z besedo "vrednotah".
3. člen
Naslov poglavja 3.1.1. sklepa se spremeni tako, da se glasi: "Odgovornosti uprave na področju upravljanja s tveganji".
4. člen
(1) Naslov 12. člena sklepa se spremeni tako, da se glasi: "(Splošno)".
(2) V prvem odstavku se besedilo "organov vodenja ali nadzora banke" nadomesti z besedo "uprave".
5. člen
V četrtem odstavku 1. točke Priloge III sklepa se za obstoječim besedilom doda besedilo "Poleg tega mora ocenjevanje obrestnega tveganja zajemati tudi ocenjevanje izgub v primeru nenadnega in nepričakovanega paralelnega premika krivulj donosnosti za 200 bazičnih točk. Če banka ugotovi, da je ocenjena izguba večja od 20% kapitala, mora o tem nemudoma obvestiti Banko Slovenije. Hkrati z obvestilom, mora banka Banki Slovenije posredovati tudi seznam aktivnosti, ki jih bo izvedla, da bo v razumnem roku ustrezno zmanjšala izpostavljenost obrestnemu tveganju."
6. člen
(1) Prvi stavek tretjega odstavka 1. točke Priloge IV sklepa se spremeni tako, da se glasi: "Banka mora zagotoviti, da so o pomembnih izgubah ter izpostavljenostih iz operativnega tveganja obveščeni organi vodenja ali nadzora banke ter višje vodstvo banke."
(2) Tretji odstavek 2. točke Priloge IV sklepa se spremeni tako, da se glasi:
"(3) Načrti neprekinjenega poslovanja in krizni načrti morajo med drugim določati:
(a) pristojnosti in odgovornosti glede začetnega odziva na dogodke, ki se odrazijo v večji motnji ali prekinitvi bistvenih sistemov in procesov;
(b) pristojnosti in odgovornosti za izvedbo aktivnosti za obnovitev bistvenih sistemov in procesov;
(c) časovne okvire za okrevanje bistvenih sistemov in procesov;
(d) ključne zaposlene in postopke za zagotavljanje neprekinjenega delovanja bistvenih sistemov in procesov;
(e) komunikacijske tokove, ki se uporabljajo v pogojih hudih motenj poslovanja."
(3) Peti odstavek 2. točke Priloge IV sklepa se spremeni tako, da se glasi:
"(5) Banka mora zagotoviti testiranje načrtov neprekinjenega poslovanja in kriznih načrtov vsaj enkrat na leto ter ob vsaki pomembni spremembi izpostavljenosti prevzetim operativnim tveganjem. Pravila testiranja načrtov neprekinjenega poslovanja in kriznih načrtov morajo biti jasno določena. O rezultatih testiranja morata biti vedno obveščena uprava banke in višje vodstvo."
7. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 6. novembra 2007
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
dr. Marko Kranjec l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti