Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2007 z dne 2. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2007 z dne 2. 11. 2007

Kazalo

4987. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih v dvojezični srednji šoli, stran 13541.

Na podlagi 84. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Zakona o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 35/01) ob soglasju Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti – Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség izdaja minister za šolstvo in šport
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih v dvojezični srednji šoli
1. člen
V Pravilniku o normativih in standardih v dvojezični srednji šoli (Uradni list RS, št. 85/03) se druga alineja prvega odstavka 13. člena spremeni tako, da se glasi:
»– računovodje, ki mora imeti višjo strokovno izobrazbo oziroma višješolsko izobrazbo (prejšnja),«
Za petim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Izraz »prejšnja« iz druge alineje prvega odstavka tega člena je uporabljen v pomenu, določenem v Uredbi o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (Uradni list RS, št. 46/06).«.
2. člen
V prvem odstavku 16. člena se besedilo: »ki se izvaja na podlagi drugega odstavka 7. člena zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju« spremeni tako, da se glasi: »ki se izvaja na podlagi prvega odstavka 33. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06)«.
3. člen
Računovodje, ki so do uveljavitve tega pravilnika izpolnjevali predpisane pogoje za opravljanje računovodskih del, lahko tudi po uveljavitvi tega pravilnika še naprej opravljajo ta dela.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-71/2007/1
Ljubljana, dne 4. oktobra 2007
EVA 2007-3311-0072
dr. Milan Zver l.r.
Minister
za šolstvo in šport
Soglašam!
Predsednik
Sveta Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti
– Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség
Jožef Kocon l.r.

AAA Zlata odličnost