Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2007 z dne 2. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2007 z dne 2. 11. 2007

Kazalo

4971. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Sveta za radiodifuzijo, stran 13537.

Na podlagi 100. člena Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo in 69/06 – ZOIPub) ter tretjega odstavka 108. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 25. oktobra 2007 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o ustanovitvi Sveta za radiodifuzijo
1.
V Odloku o ustanovitvi Sveta za radiodifuzijo (Uradni list RS, št. 62/01 in 115/06) se besedilo tretjega odstavka VI. točke spremeni tako, da se glasi:
»VI.
Mesečna nagrada, ki je sorazmerna obsegu opravljenega dela, znaša za člane največ do 235,82 EUR, in se od 1. januarja 2008 usklajuje z letno stopnjo inflacije.
Za predsednika znaša mesečna nagrada največ do trikratne višine navedenega zneska. Kriteriji za višino nagrade se opredelijo s poslovnikom, konkretno višino pa določi Svet.«
2.
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2008 dalje.
Št. 010-01/99-8/52
Ljubljana, dne 25. oktobra 2007
EPA 1694-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

AAA Zlata odličnost