Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2006 z dne 22. 9. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2006 z dne 22. 9. 2006

Kazalo

4188. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o kategorizaciji državnih cest, stran 10106.

Na podlagi prvega in tretjega odstavka 17. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo) in Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah
Uredbe o kategorizaciji državnih cest
1. člen
V Uredbi o kategorizaciji državnih cest (Uradni list RS, št. 33/98, 48/99, 102/99, 69/00, 79/00, 97/00, 62/01, 82/01, 52/02, 95/02, 18/03, 65/03, 119/03, 131/04 – odl. US, 86/05, 118/05 in 71/06) se v 9. členu spremenita potek in dolžina regionalnih cest III. reda, označenih s številkama 709 in 739, kakor sledi:
+---------+----+-------------------------------------+-------+-------+-------+
|  Št.  |Zač.|       Potek ceste       | Konec |Dolžina| Namen |
| ceste | na |                   | na  |(v km) |uporabe|
+---------+----+-------------------------------------+-------+-------+-------+
|  709  | H2 |Maribor (Meljska cesta)–[Meljski   |  3  | 7,770 | MP  |
|     |  |hrib]–Malečnik–Pernica        |    |    |    |
+---------+----+-------------------------------------+-------+-------+-------+
|  739  |219 |Janežovski Vrh–Destrnik–Gomilci   | 219 | 3,600 | MP  |
+---------+----+-------------------------------------+-------+-------+-------+
Za regionalno cesto III. reda, označeno s številko 744, se dodajo nove regionalne ceste III. reda, označene s številkami 745, 746 in 748, kakor sledi:
+---------+----+-------------------------------------+-------+-------+-------+
|Št. ceste|Zač.|       Potek ceste       | Konec |Dolžina| Namen |
|     | na |                   | na  |(v km) |uporabe|
+---------+----+-------------------------------------+-------+-------+-------+
|  745  | 219|Janežovci–Dolge Njive–Spodnji Duplek | 710 |16,720 | MP  |
|     |  |                   |    |    |    |
+---------+----+-------------------------------------+-------+-------+-------+
|  746  | 213|Stari Trg–Loški Potok        | 653 |11,920 | MP  |
+---------+----+-------------------------------------+-------+-------+-------+
|  748  | 106|Velike Lašče–Lužarji–Nova vas    | 212 |18,120 | MP  |
|     |  |                   |    |    |    |
+---------+----+-------------------------------------+-------+-------+-------+
Za regionalno cesto III. reda – turistično cesto, označeno s številko 938, se doda nova regionalna cesta III. reda – turistična cesta, označena s številko 939, kakor sledi:
+---------+----+-------------------------------------+-------+-------+-------+
|  Št.  |Zač.|       Potek ceste       | Konec |Dolžina| Namen |
| ceste | na |                   | na  |(v km) |uporabe|
+---------+----+-------------------------------------+-------+-------+-------+
|  939  |210 |Preddvor               | LC  | 1,210 | MP  |
+---------+----+-------------------------------------+-------+-------+-------+
2. člen
Ta uredba začne veljati 1. januarja 2007.
Št. 00721-17/2006/6
Ljubljana, dne 14. septembra 2006
EVA 2006-2411-0013
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost