Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2006 z dne 22. 9. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2006 z dne 22. 9. 2006

Kazalo

4187. Uredba o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Programa priprave lokacijskega načrta za hitro cesto na odseku Koper–Dragonja, stran 10105.

Na podlagi prvega odstavka 81. člena Zakona o urejanja prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., in 58/03 – ZZK-1) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Programa priprave lokacijskega načrta za hitro cesto na odseku Koper–Dragonja
1. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(predmet uredbe)
S to uredbo se sprejmejo začasni ukrepi za zavarovanje območja urejanja prostora na podlagi Programa priprave državnega lokacijskega načrta za hitro cesto na odseku Koper–Dragonja, ki obsega območje hitre ceste na odseku Koper–Dragonja (Uradni list RS, št. 79/04, 80/05 in 2/06; v nadaljnjem besedilu: zavarovano območje).
2. člen
(namen uredbe)
Ta uredba se sprejme zaradi utemeljene nevarnosti, da bo sicer izvedba prostorske ureditve močno otežena, da se bodo bistveno zvišali stroški njene izvedbe in da bo za slednjo potreben znatno povečan poseg v pravice in pravne koristi lastnikov nepremičnin in drugih prizadetih subjektov.
2. VSEBINA UREDBE
3. člen
(podlaga predvidene prostorske ureditve v prostorskem aktu)
Na zavarovanem območju je predviden državni lokacijski načrt, ki temelji na:
– Odloku o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04),
– Uredbi o vrstah prostorskih ureditev državnega pomena (Uradni list RS, št. 54/03 in 68/05) in
– Resoluciji o nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 50/04).
4. člen
(zavarovano območje)
Območje začasnih ukrepov obsega zemljišča z naslednjimi parcelnimi številkami:
– k.o. 2629 Dvori nad Izolo:
2814, 2812, 248, 249, 246, 247, 236, 238, 241, 240, 239, 263, 329, 331, 2798, 234, 235;
– k.o. 2608 Šmarje:
3436, 2673, 2674, 2675, 3415/10, 2676, 2677, 2671, 2672, 3415/11, 2670/2, 2670/1, 3415/1, 2669/1, 2669/2, 2668/1, 1668/2, 2667/1, 2667/2, 2666, 2665, 2664, 2659, 2656, 2658, 2657, 2655, 2654, 2660, 2661/1, 2661/2, 3415/3, 2663/1, 2663/2, 2662/1, 2662/2, 3415/2, 2697, 2698, 2684, 2683, 2682, 2685, 2688, 2681, 2680;
– k.o. 2715 Cetore:
5309, 4156, 4155/1, 4155/2, 4154, 4153/2, 4153/1, 4155/3, 5308, 4152, 4150, 4149;
– k.o. 2632 Sečovlje:
6264, 5453, 6256;
– k.o. 2634 Nova vas:
3026, 3024, 3022, 3018, 3021, 3707, 3047, 3708, 3048, 3049, 3050, 3040, 3051, 3070, 3074, 3073, 3072, 3053, 2947, 2943, 2944, 2946, 2945, 2942, 2940, 2938, 2937, 2936, 2932, 2931, 3708, 2910, 2912, 2913, 2914/3, 2914/2, 2914/1, 2915, 2916, 3723, 2917, 2725/1, 2724/1, 2918, 2922, 2921, 2920, 2919, 2960, 2688, 2699/1, 2699/2, 2723, 2724/2, 2700/2, 2698, 2697, 2694, 2695, 2671, 2665, 2666, 2615, 2637, 2636, 2635/1, 2635/3, 2635/2, 2634, 2632, 2607, 2606, 2608, 2609, 2610, 842, 838/1, 839, 841, 840, 824, 825, 826/2, 826/1, 826/3, 822, 821, 823, 819, 812, 813, 810, 814, 815, 811, 807, 806, 808, 809, 803, 804, 805, 802/1, 801, 3731, 800, 799, 773, 774, 772, 771, 775, 770, 776, 777, 779, 780, 778, 781, 782, 790, 784, 783, 785, 787, 765, 768, 767, 213, 214, 212, 211, 210, 209, 206, 169, 3712, 168, 167, 207, 208, 170, 171, 172, 173, 166, 174, 176, 175, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 3732, 2, 1, 28, 162/2, 162/1, 163, 153, 165;
– k.o. 2633 Raven:
3128, 3104, 3121, 3122, 3123, 3124, 1976/1, 1975, 1876/1, 1875/2, 1875/1, 1874, 1880/1, 1882, 1870, 1869, 1868, 1865, 1860, 1973, 2416/1, 2401/1, 2407/3, 2402, 3128, 2403/2, 2403/3, 3130, 2404, 2405, 2403/1, 2176, 2177/2, 2177/1, 2179, 2172, 2171, 2168, 2169, 2170, 2172, 3104, 1955, 1954, 1958/1, 1956/1, 1952, 1951, 1949, 3136, 1956/2, 1957, 1958/2, 1969/1, 1968, 1971, 1972, 1974, 1967, 1966, 1965, 1959, 1962, 1963, 1961, 1960, 1888, 1885/1, 1887/2, 1887/1, 1884/3, 1897, 1899, 3113/2, 1900, 1765, 1901, 1763, 1764, 1762, 1761, 1760, 1759, 3114, 1758, 1757, 1755, 1756, 1754, 1753, 1751, 1752, 1750, 1749, 1748, 1746, 1745, 1744, 1746, 1747, 1742, 528, 535, 531, 520, 519, 518, 517/1, 507, 506, 509, 510, 505, 3113/5, 504, 500, 494, 493, 489, 485, 616, 3092, 617, 611, 3094, 700, 622, 612, 620/1, 621, 618, 619, 488, 487, 486, 3114, 472, 3090, 484, 481, 482, 483, 623, 480/2, 480/1, 473, 624, 478/2, 479/2, 479/1, 479/3, 478/1, 477, 476, 474.
5. člen
(vrste začasnih ukrepov)
Na zavarovanem območju je prepovedano:
– sprejemanje sprememb prostorskih aktov, ki veljajo na zavarovanem območju, izdajanje gradbenih dovoljenj za posege v prostor,
– graditi, če gradbeno dovoljenje še ni dokončno oziroma če ne gre za gradnje, s katerimi se izboljšuje komunalna in druga infrastruktura, in
– urejanje trajnih nasadov.
6. člen
(čas veljavnosti začasnih ukrepov)
(1) Začasni ukrepi, določeni v prejšnjem členu te uredbe, veljajo še eno leto po uveljavitvi državnega lokacijskega načrta za hitro cesto na odseku Koper–Dragonja, vendar največ štiri leta od uveljavitve te uredbe.
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena veljata začasna ukrepa iz 2. in 3. točke 5. člena te uredbe za investitorje državnega lokacijskega načrta le do uveljavitve državnega lokacijskega načrta za hitro cesto na odseku Koper–Dragonja.
3. KONČNA DOLOČBA
7. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-76/2006/5
Ljubljana, dne 14. septembra 2006
EVA 2006-2511-0182
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina