Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2006 z dne 19. 9. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2006 z dne 19. 9. 2006

Kazalo

4163. Dodatek št. 1 h Kolektivni pogodbi za kovinsko industrijo Slovenije, stran 10082.

Na podlagi 69. člena Kolektivne pogodbe za dejavnost kovinske industrije Slovenije (Uradni list RS, št. 108/05) in 6. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pogodbene stranke sprejemajo
D O D A T E K ŠT. 1
h Kolektivni pogodbi za kovinsko industrijo Slovenije
1. člen
72. člen pogodbe se dopolni s četrtim odstavkom, ki glasi:
(4) Podpisniki se strinjamo, da se na mesečnem izplačilnem listu delavca za september 2006 in dalje do uvedbe EUR v RS, prikažejo bruto in neto plača ter znesek izplačila plače v valutah SIT in EUR.
2. člen
TARIFNA PRILOGA 1
Tarifna priloga po tem dodatku nadomešča tarifno prilogo po pogodbi.
1. Najnižje osnovne plače od 1. 8. 2006 dalje za posamezne tarifne razrede znašajo:
-------------------------------------------------------
               Najnižja    Najnižja 
Tarifni razred         mesečna    osnovna  
              osnovna plača plača na uro
                v SIT     v SIT  
                (EURO)     (EURO)  
-------------------------------------------------------
I. enostavna dela       96.450     554,31  
               (402,48)    (2,31)  
II. manj zahtevna dela     106.271    610,75  
               (443,46)    (2,55)  
III. srednje zahtevna dela   116.896    671,82  
               (487,80)    (2,80)  
IV. zahtevna dela       133.254    765,83  
               (556,06)    (3,20)  
V. bolj zahtevna dela     145.521    836,33  
               (607,25)    (3,49)  
VI. zelo zahtevna dela     170.058    977.34  
               (709,64)    (4,08)  
VII. visoko zahtevna dela   198.683    1.141,86 
               (829,09)    (4,76)  
VIII. najbolj zahtevna     227.307    1.306,36 
dela             (948,54)    (5,45)  
IX. izjemno pomembna,     268.201    1.541,39 
najbolj zahtevna dela    (1.119,18)    (6,43)  
-------------------------------------------------------
Preračun v eure je narejen na podlagi tečaja      
1 EUR = 239,640 SIT                  
-------------------------------------------------------
2. Najnižji polni regres za letni dopust za leto 2006 in do določitve zneska regresa za letni dopust za naslednje leto znaša 145.000 SIT.
3. Delodajalec povrne stroške za prehrano med delom, stroške na službenem potovanju, terenski dodatek in nadomestilo za ločeno življenje v višini zgornjega zneska veljavne uredbe Vlade RS, ki določa višino povračil stroškov v zvezi z delom in drugih odhodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, razen stroškov za prevoz na delo in z dela, ki jih povrne najmanj v višini 80% cene javnega prevoza.
4. Stranke te kolektivne pogodbe bodo zneske iz tarifne priloge objavljale mesečno v svojih glasilih.
3. člen
Ta dodatek h kolektivni pogodbi začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 8. 2006 dalje, razen 2. točke 2. člena tega dodatka, ki se uporablja od začetka izplačevanja regresa za letni dopust za leto 2006.
Ljubljana, dne 21. avgusta 2006
za GOSPODARSKO ZBORNICO SLOVENIJE
 
Združenje za kovinsko industrijo
Bojan Voh l.r.
predsednik Upravnega odbora
 
za ZDRUŽENJE DELODAJALCEV SLOVENIJE
 
Sekcija za kovine
Stane Habjan l.r.
predsednik
 
za SINDIKATE
 
Sindikat kovinske in elektroindustrije (SKEI)
Lidija Jerkič l.r.
Predsednica
 
Sindikat kovinske, elektro in metalurške
industrije Neodvisnost (SKEM)
Milan Škafar l.r.
predsednik
 
Neodvisni sindikat Slovenije sindikat
kovinske industrije (NSS – SKI)
Vladimir Pajek l.r.
predsednik
 
Konfederacija sindikatov 90 – Sindikat
kovinske, elektroindustrije in elektronike
(KS 90 – SKEIE)
Ljubomir Ocvirk l.r.
pooblaščenec
 
Zveza delavskih sindikatov Slovenije
– Solidarnost za dejavnost proizvodnje
Motornih vozil, prikolic in polprikolic
Slavko Pungeršič l.r.
generalni sekretar
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je dne 24. 8. 2006 izdalo potrdilo št. 02047-16/2005/5 o tem, da je Dodatek št. 1 h Kolektivni pogodbi za kovinsko industrijo Slovenije vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 13.

AAA Zlata odličnost